Μικροί και μεγάλοι εν προγραμματιστική δράσει 2022

From Tuesday, September 20, 2022 8:00 AM
to Wednesday, December 21, 2022 12:30 PM

8ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Open in-person activity

Greek

8ο Δημοτικό Σχολείο Μανώλης Ανδρόνικος, Επαμεινώνδα, 562 24, Ευοσμος

Στο διάστημα 20 Σεπτεμβρίου-21 Δεκεμβρίου οι μαθητές όλων των τμημάτων του σχολείου θα εμπλακούν σε προγραμματιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ανάπτυξης υπολογιστικής σκέψης/ Between 20 of September and 21 of December, all the students in our school will be involved in programmaing and computational thinking activities:

Α-Β τάξη: Unplugged δραστηριότητες, όπως ο CodyRoby ή τα "Χάρτινα Ρομποτάκια" . Υλοποίηση δραστηριότητων στην "Ώρα του Κώδικα:

https://studio.code.org/s/course1

Γ-Δ  τάξη: Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ώρα του κώδικα:

https://studio.code.org/s/course2

Δραστηριότητες, "κωδικόποίησης", ζωηγραφική με "ψηφίδες". 

Υλοποίηση μιας μικρής διαδραστικής ιστορίας στο περιβάλλον Scratch.

Ε-ΣΤ τάξη: Υλοποίηση δραστηριοτήτων στην ώρα του κώδικα: https://studio.code.org/s/course3

Χρήση αλγόριθμου για την επίλυση του κύβου του Ρούμπικ

Υλοποίηση της δραστηριότητας "Ανάπτυξη της λογικής των μαθηματικών για το δημοτικό" του Miles Berry 

Υλοποίηση παιχνιδιού στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch

Σε όλες τις τάξεις θα γίνουν προσαρμοσμένες δραστητιότητες μέσα από παιχνίδια για επιμέρους ικανότητες και δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης (πχ παιχνίδια για την εξεύρεση κάποιου μοτίβο). 

    Primary school
    Basic programming concepts Unplugged activities Playful coding activities Visual/Block programming Game design

Nearby upcoming activities:

save the Bees- The bee-bot dance
Mon, Apr 1, 2024 12:00 AM
Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ζωή και τη διάσωση της μέλισσας. Τα παιδιά και οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ένα κομμάτι ρομποτικής και να προγραμματίσουν το ρομπότ beebot να «χορεύει» τον χορό των μελισσών.
Romeo and Juliet balcony
Thu, Apr 4, 2024 12:00 AM

A pixel art activity revealing the balcony from Shakespeare's play "Romeo and Juliet".

Poison and dagger
Thu, Apr 4, 2024 12:00 AM

A pixel art activity revealing the poison and dagger that killed Romeo and Juliet in Shakespeare's play.