"Animowane kolorowanki w technologii 3D"

From Monday, October 17, 2022 8:30 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 PM

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu

Other

soswkolobrzeg@hot.pl

Polish

78-100 Kołobrzeg, Brzozowa 2

Przeprowadzenie zajęć na temat: "Animowane kolorowanki w technologii 3D" w zespołach klasowych I, II i III etapu edukacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu.

Sposób realizacji:

Wysłanie konspektów zajęć, linków, instrukcji i kolorowanek do generowania aniamcji 3D do nauczycieli, bądź osobiste przeprawodzenie zajęć przez koordynatora wydarzenia. Do przeprowadzenia zajęć udostępniony zostanie sprzęt mobilny (tablety, smartfony).

Cele:

1) poznanie lub pogłębienie wiedzu na temat kodowania, programowania i ich zastosowań, np. w grach komputerowych;

2) poznanie rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR);

3) poznanie platformy quivervision.com i aplikacji mobilnej quvier do generowania kolorowanek w technice 3D na urządzeniach mobilnych;

4) poznanie innych platform i aplikacji AR/VR.

Przewidywane efekty:

1) zainteresowanie uczniów i nauczycieli kodowaniem i programowaniem;

2) wzbogacenie oferty ośrodka o technologie poszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej (VR);

3) poznanie przez uczniów i nauczycieli aktywizujących zabaw interaktywnych w technologii 3D;

4) wdrożenie nowoczesnych metod i technologii (TiK) do planów pracy;

5) zgromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć, m.in. na stronie internetowej www ośrodka (www.soswokruszek.pl), facebook i Yotube.

Pomysłodawca i koordynator wydarzenia: mgr Krzysztof Biełooki.

http://www.soswokruszek.pl

    Primary school Other (see description)
    Augmented reality

Nearby upcoming activities:

Gra - chaos
Sun, Jun 2, 2024 9:00 AM

Gra planszowo-terenowa z elementami kodowania i escape room.

Uczniowie podzieleni na drużyny maja za zadanie jak najszybciej dotrzeć do mety poruszając pionkiem zgodnie z ilocią wyrzuconych oczek na kostce i rozwiązywać wyznaczone przez plansze zadania.

Koło komputerowe - robotyka
Fri, Sep 1, 2023 12:00 AM

Koło komputerowe - robotyka i programowanie.

Programowanie w Pythonie
Mon, Nov 13, 2023 12:00 AM

Programowanie w Pythonie, od 15:10 do czerwca.

Dodatkowe spotkania dla uczniów klas 1 i chętnych. 

Podstawy programowania, tworzenia aplikacji: konsolowych, obiektowych, wizualno-obiektowych. Tworzenie programów instalacyjnych.