Κλασικός λαβύρινθος / Angry Birds

From Monday, October 10, 2022 7:00 AM
to Friday, October 21, 2022 9:00 PM

Δημοτικό Νενήτων

Open in-person activity

mail@dim-nenit.chi.sch.gr

Greek

Νένητα

Η δράση «Η ώρα του κώδικα / Angry Birds» έχει ως στόχο τα παιδιά να μάθουν να προγραμματίζουν με έναν παιγνιώδη φιλικό τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα απλό online εργαλείο. Ξεκινάνε από τα απλά βήματα εκτέλεσης εντολών και συνεχίζουν με τη χρήση πιο σύνθετων σχηματικών εντολών προκειμένου να προγραμματίσουν το «παιχνίδι» που έχουν μπροστά τους. Ο προγραμματισμός διαβαθμίζεται σε επίπεδα δυσκολίας ξεκινώντας από απλές εντολές και προχωρώντας γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Σε κάθε επίπεδο, δίνονται και πληροφορίες μέσα στο «παιχνίδι» για το τι πρέπει να κάνει κάθε φορά ο μαθητής.

https://studio.code.org/hoc/1

    Primary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Kodlama AdamDersMw
Mon, Oct 12, 2020 11:00 AM
Mobil uygulama yapcaz
Kocatürk Okulları Yapay Zeka Kodluyor
Thu, Oct 11, 2018 8:30 AM
Yapay Zeka alanında Kodlama etkinliği
Kodlamanisa, Manisa Yunusemre Muradiye Atatürk A.K.Ç. Ortaokulu
Sat, Aug 1, 2015 11:51 PM
To teach programming and coding to elementary-secondary school students who are about 10-14 aged students. This project is started by Manisa's old governor Erdoğan Bektaş and aimed to teach and love programming between little students.