Μια απλή μέρα στην πόλη- προγραμματίζω με το scratchjr

From Monday, October 10, 2022 7:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

Δημοτικό Νενήτων

Open in-person activity

mail@dim-nenit.chi.sch.gr

Greek

Νένητα

Θα δημιουργήσουμε μια απλή σκηνή η οποία θα περιλαμβάνει 3 αντικείμενα που θα εκτελούν διαφορετικά προγράμματα. Ο έργο μας θα λάβει χώρα σε ένα σκηνικό πόλης, θα υπάρχουν τα αντικείμενα:

·         ένα αυτοκίνητο (Car),

·         ένα κορίτσι (Mother),

·         και ένας ήλιο (Sun). 

    Primary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Kodlama AdamDersMw
Mon, Oct 12, 2020 11:00 AM
Mobil uygulama yapcaz
PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIM
Tue, Oct 10, 2023 11:30 AM

PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIMI YAPILDI.

Blok Kodlama
Tue, Oct 11, 2022 3:30 PM

Öğrenciler ikişer gruplar halinde Lego parçaları ile yaptıkları modelleri motor ve sensörlerle kodlanabilir hale getirdiler. Ayrıca blok tabanlı kodlama ile basit yönergeler dahilinde inşa ettikleri robotları harekete geçirdiler.