Κινούμενα γράμματα στο scratch- animated letters in scratch

From Monday, October 10, 2022 12:00 AM
to Saturday, October 22, 2022 12:00 AM

Δημοτικό Νενήτων

Open in-person activity

mail@dim-nenit.chi.sch.gr

Greek

Νένητα

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα δημιουργήσουν ένα κινούμενο μήνυμα ή μια διαδραστική εικόνα, μπορεί να είναι το όνομά τους, ένας χαιρετισμός από τον τόπο τους ή το "code week" με το πρόγραμμα scratch. Θα σχεδιάσουν ή θα εισάγουν κάθε γράμμα και αντικείμενο και στη συνέχεια θα δημιουργήσουν κινήσεις και ενέργειες για αυτό ώστε να κινείται, να περιστρέφεται, να αλλάζει χρώματα, να παίζει ήχους κτλ.  

Η δραστηριότητα θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος scratch που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα scratch.mit.edu .

    Primary school
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Kodlama AdamDersMw
Mon, Oct 12, 2020 11:00 AM
Mobil uygulama yapcaz
PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIM
Tue, Oct 10, 2023 11:30 AM

PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIMI YAPILDI.

Blok Kodlama
Tue, Oct 11, 2022 3:30 PM

Öğrenciler ikişer gruplar halinde Lego parçaları ile yaptıkları modelleri motor ve sensörlerle kodlanabilir hale getirdiler. Ayrıca blok tabanlı kodlama ile basit yönergeler dahilinde inşa ettikleri robotları harekete geçirdiler.