lSTEAM Critical thinking, Crativity, Collaboration and Communication for problem solving from early childhood

From Sunday, September 1, 2019 12:00 AM
to Thursday, August 31, 2023 12:00 AM

Osnovna šola Radlje ob Dravi

Open in-person activity

Slovenian

OŠ Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17, 2360, Radlje ob Dravi, SVN

Rdeča nit projekta Majhni STEAMerji je spodbujanje kritičnega razmišljanja, kreativnosti, sodelovanja in ustvarjalnosti od zgodnjega otroštva, pa vse do adolescence. Udeleženci bodo z izobraževalnimi obiski na delovnem mestu krepili razvoj ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence, večjezične kompetence, podjetniško miselnost, sodelovalno učenje, kritično mišljenje in kreativnost. V angleškem prevodu smo si zamislili akronim LSTEAM (Little STEAMers) four C's (foster the development of the four C's: Creativity, Critical Thinking, Collaboration and Communication from early childhood to adolescence). Še posebej pomembno se nam zdi sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). Po naših izkušnjah je STEM brez A (umetnosti) pust in nezanimiv, sploh pri mladih! Posredno bomo znotraj STE(A)M zasledovali tudi okoljske cilje, tako da bomo obravnavali probleme povezane z ozaveščanjem o okoljskih izzivih in izzivih, povezanih s podnebnimi spremembami.

    Employed adults
    Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

[Code]#Rozman#programer
Sun, Oct 9, 2022 8:00 AM

1. in 2. razred: Run Marco, CodeMonkey, dejavnosti brez povezave
3. in 4. razred: Scratch, Blockly
5. razred: Tinkercad
6. razred: Code Combate
7. in 8. razred: App Invertor 2
9. razred: HTML

Digitalnica (Coding for Preeschoolers)
Sun, Oct 9, 2022 9:00 AM

Izvedli bomo različne dejavnosti preprostega kodiranja v povezavi z ostalimi kurikularnimi področji (gibanje, jezik, narava, matematika, umetnost, družba).

Coding in den 4. Klassen
Fri, Jul 7, 2023 12:00 AM
Zusatzangebot am Nachmittag für alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse.