Διαδρομές Βιβλίων

From Tuesday, May 10, 2022 12:00 AM
to Tuesday, May 31, 2022 12:00 AM

9 Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

Open in-person activity

Greek

Αιμιλιανού Γρεβενών, 501 31, Κοζάνη

Η Δραστηριότητα είναι διαθεματική και περιέχει δεξιότητες παρατήρησης, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, επικοινωνίας και ψηφιακές δεξιότητες . Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν "διαδρομές βιβλίων" για να δηλώσουν τα αγαπημένα τους βιβλία. Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες. Αρχικά όλοι οι μαθητές επισκέπτονται την δανειστική βιβλιοθήκη της γετονιάς του και περιήγουνται στο παιδικό τμήμα. Έπειτα δανείζονται τα βιβλία και τα διαβάζουν. Μόλις τα επιστρέψουν, συμπληρώνουν μία φόρμα με ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που δανείστηκαν και ζωγραφίζουν το εξώφυλλο του βιβλιου. Η 1η ομάδα αναλαμβάνει να πλαστικοποιήσει την εικόνα και να την τοποθετήσει στην πίστα με τα βιβλία ενώ παράλληλα δημιουργεί ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία. Η 2η ομάδα προγραμματίζει το ρομποτάκι Bee-bot και καλείται να λύσει τις ερωτήσεις που έχει θέσει η 1η ομάδα. Μολις ολοκληρωθούν οι δραστηριότητες οι ομάδες μορούν να αλλάξουν ρόλους. Η δραστηριότητα θα συμμετέχει στην εκδήλωση

https://blogs.sch.gr/9dimkoza/

    Primary school
    Basic programming concepts Data manipulation and visualisation Robotics Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Αξιοποίηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαίδευσης STEAM για την προσέγγιση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα
Wed, Mar 16, 2022 12:00 AM

Η παρούσα εκπαιδευτική δράση, ως συνέχεια των προηγούμενων εφαρμοσμένων έργων επικεντρώνεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα: δεξιότητες της ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες τεχνολογίας και επιστήμης, μέσω της αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, βασικών εννοιών προγραμματισμού και της STEAM εκπαίδευσης από μαθητές προσχολικής, σχολικής ηλικίας και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Βασιζόμενοι στην πεποίθηση ότι η γνώση προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση των μαθητών με το κοινωνικό, φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους, επιδιώκεται το "άνοιγμα" του σχολείου και η συνεργασία με την οικογένεια, την τοπική και ευρύτερη κοινότητα, η σύναψη διασχολικών συμπράξεων και η αλληλεπίδραση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών τουΠανεπιστημίου Ιωαννίνων), στο πλαίσιο διεξαγωγής βασικών δραστηριοτήτων προγραμματισμού  και STEAM εκπαίδευσης.

 

Game programming with Scratch
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

The students of the 6th grade will code an action game of their choice in Scratch. It will be scecially designed so that it can be played on tablets and smartphones.

Διάχυση εφαρμοσμένων προγραμματιστικών δραστηριοτήτων
Fri, Oct 1, 2021 12:00 AM

Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός του νηπιαγωγείου πραγματοποιούν δραστηριότητες διάχυσης εφαρμοσμένων προγραμματιστικών δραστηριοτήτων με παρουσιάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, την τοπική κοινότητα, σε πανελλήνια/διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες, σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις, σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίινων, σε διαγωνισμούς εκπαιδευτικής ρομποτικής και αξιοποίησης των ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.