Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα

From Tuesday, October 19, 2021 12:00 AM
to Friday, October 22, 2021 12:00 AM

13 Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Open in-person activity

ivrachlioti@gmail.com

Greek

Ξάνθη

Το θέμα της δράσης μας είναι " Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, από την Ξάνθη στο Ηράκλειο".

Αρχικά σχεδιάσαμε στο πάτωμα της τάξης μας ένα τετραγωνισμένο περιβάλλον χρησιμοποιώντας τα πλακάκια στο δάπεδο και χαρτοταινία. Το πλαίσιο που χρησιμοποιήσμε είναι 4Χ4. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με τις απλές οδηγίες του προγραμματισμού (μπροστα- πίσω- δεξιά- αριστερά) αρχικά με προφορικές εντολές και έπειτα με χάρτινα βελάκια.

Επειτα, στον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας εντοπίσαμε που ειναι η πόλη μας η Ξάνθη και οι υπόλοιπες πόλεις στις οποίες βρίσκονται Πειραματικά Νηπιαγωγεία. Χωρίσαμε το χάρτη σε τετραγωνάκια 15Χ15 εκ. και διαλέξαμε τον προοροσμός.

Επιλέχθηκε τυχαία το Πειραματικό Νηπιαγωγειο Ηρακλείου.

Χαράξαμε, τις διαδρομές που θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και επιλέξαμε τη συντομότερη.

Τοποθετήσαμε τα Βέλη - Εντολές και το αυτοκινητάκι μας ξεκίνησε το "Ταξίδι του στην Ελλάδα"!

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Kodlama Etkinlikleri
Sun, Oct 23, 2022 12:00 PM

Atatürk Sevgisiyle algoritma oluşturma,web2 araçlarını kullanabilme.21.yüzyıl becerileri kazandırabilme

The Art of My Story
Sun, Oct 22, 2023 12:00 AM

Organizing coding activities

Кодираме роботче
Mon, Sep 9, 2024 12:00 AM

Активноста се состои во кодирање на патека на робот. На патеката се поставени карти со броеви. Учениците го програмираат роботот да оди од број до број така што збирот на проевите низ коишто поимал да биде даден број. Во зависност од возраста се поставуваат броевите.