Roboty małe i duże. Jak rozmawiać z robotami?

From Monday, October 18, 2021 12:00 AM
to Friday, October 29, 2021 12:00 AM

PSP nr 2 w Paczkowie

Other

Polish

ulica Wojska Polskiego 45, 48-370, Paczków, Nyski, Opolskie, POL

Cykl kilku zajęć, na których uczniowie podczas lekcji informatyki zapoznają się z różnymi rodzajami robotów oraz sposobami komunikacji z robotami, od kodowania do programowania. Na lekcjach odbędą się pokazy robotów (Ozoboty, Lego WeDo, EV3).  Roboty będą prezentowane przez uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe z Robotyki pod okiem nauczycieli informatyki prowadzących ów zajęcia. Oprócz tego uczniowie zapoznają się z kodowaniem oraz programowaniem potrzebnym do sterowania robotami. Zapoznają się i przećwiczą różne języki programowania, obsługę programów oraz aplikacji i stron do progamowania, np.: Phyton poprzez program Pixblocks, ozoblockly, Scratch oraz programy Lego itp.. Wszystkie zajęcia będą urozmaicone zabawami z kodowania.

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Rusz głową... i się rusz!
Thu, Oct 1, 2020 12:00 AM
W programie Scratch tworzymy własne aplikacje i wykorzystujemy je do zabaw ruchowych.
PROGRAMOWANIE z LOFIM
Mon, Sep 16, 2019 7:00 AM
Zajęcia dla dzieci z programowania robota Lofiego.
"Programujemy roboty'
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM
Robotyka oraz programowanie w oparciu o lego Mindstorms.