Δημιουργικά διαλείμματα με προγραμματισμό (Coding breaks!)

From Monday, October 18, 2021 12:00 AM
to Wednesday, December 22, 2021 12:00 AM

Η' Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Κ.Α'

Open in-person activity

Greek

Οδός Ψηλορείτη, 3048, Άγιος Σπυρίδων

Οι μαθητές της Γ' 2 ψάχνοντας να βρουν τρόπους για ευχάριστα και δημιουργικά διαλείμματα τόσο για τους ίδιους όσο και για τους άλλους μαθητές σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν τον προγραμματισμό και τη ρομποτική. Συγκεκριμένα, οι ίδιοι θα εμπλέκονται σε δραστηριότητες προγραμματισμού αξιοποιώντας ρομπoτ και ρομποτικά πακέτα, όπως ozobot, spheromini, beebot, enginomini, lego wedo2 κτλ, και θα καλούνται να σχεδιάζουν οι ίδιοι τη δραστηριότητα που θα κάνουν με τους άλλους μαθητές το διάλειμμα. Θα υπάρχουν σε κάθε διάλειμμα πέντε σταθμοί εργασίας με υπεύθυνους μαθητές της Γ' 2. Οι δραστηριότητες θα αλλάζουν κάθε δυο εβδομάδες. Η ιδέα αυτή έχει ενθουσιάσει πολύ τους μαθητές. 

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

kodlama saati ve oyun el ele
Mon, Oct 4, 2021 10:00 AM

OYUNLARLA KODLAMA ETKİNLİĞİ

Kodlayarak mevsimleri tanıma
Mon, Mar 7, 2022 8:30 AM

Öğrenciler kodlama yaparak mevsimleri tanıyacak.

ŞEHİT AHMET ERSOY İLKOKULU 2C SINIFI KODLUYOR
Wed, Dec 2, 2020 9:00 AM
PROJE KAPSAMINDA PLANLANAN KODLAMAYA KATILIP PROJEYE KATKI SAĞLAMAK.