Tipovi podataka u programskom jeziku C

From Tuesday, October 19, 2021 5:00 PM
to Tuesday, October 19, 2021 6:00 PM

Srednja škola "17. septembar" Lajkovac

Other

Serbian

Ulica Vuka Karadzica, 14224, Lajkovac, Kolubarski Okrug, Centralna Srbija, SRB

Učenici drugog razreda, elektrotehničari računara, Veljko Pantelić i Vladimir Radovančević, prikazaće prezentaciju o tipovima podataka u C jeziku. njihove osobine, način predstavljanja u memoriji računara i dr. Nosilac aktivnosti je Milijana Petrović, nastavnik programiranja.

http://tehnika.edu.rs

    Secondary school Employed adults
    Basic programming concepts Data manipulation and visualisation Hardware Visual/Block programming Augmented reality Motivation and awareness raising
    RS-Petrovic-123 int long int float double enum void char

Nearby upcoming activities:

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Robot - what I know?
Sun, Oct 24, 2021 8:00 AM

1st graders will be pass online interactive presentation about robots.