Kodujemy razem z Małym Misiem

From Wednesday, October 13, 2021 12:00 PM
to Thursday, October 21, 2021 12:00 PM

Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Zelowie

Open in-person activity

Polish

ulica Tadeusza Kościuszki 57, 97-425, Zelów, Powiat Bełchatowski, Woj. Łódzkie, POL

Kodujemy razem z Małym Misiem" to projekt składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom-w formie warsztatu literackiego. Zadania z kodowania:

STWORZENIE TYMCZASOWEGO KĄCIKA DO KODOWANIA

JAK DOJŚĆ DO MISIA:  – „labirynt”. Zadaniem dzieci jest dojść do celu wykonując polecenia nauczyciela lub innego dziecka np. 3 kroki do przodu/skręć w lewo.

DROGA MAŁEGO MISIA DO TOSI – zabawa z  wytyczeniem na macie drogi prowadzącej od misia do Tosi

UŁOŻ MISIA – zabawa z matą do kodowania i  - układanie kolorowych kubków zgodnie z zapisanym kodem

UKŁADANIE SUDOKU OBRAZKOWEGO

    Pre-primary education
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

HTML i kodowanie w SEO
Tue, May 11, 2021 12:00 AM
NA pozycjonowanie i SEO w internecie składają się techniki "na stronie internetowej" i poza nią.
Zabawy z kodowaniem
Wed, Sep 7, 2022 8:00 AM

Uczniowie podczas tygodnia kodowania będą brali udział w róznych zabawach online związanych z kodowaniem,jak również kodowaniem na dywanie.

Programujemy i się integrujemy
Mon, Oct 18, 2021 9:00 AM

Wprowadzenie innowacji , która nie bez powodu rozpocznie się właśnie w październiku pt: „Programujemy i się integrujemy” . Jej głównym założeniem  jest zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności związanych z budową i programowaniem robotów oraz rozwój społeczny uczniów. Zajęcia uwzględniają podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem.  Uczniowie korzystając z zestawów: Lego Education WeDo 2.0 , Photon, Ozobot, Scottie go, Merge cube zostaną wprowadzeni w świat nauki i nowoczesnych technologii. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach nabędą wiadomości

i umiejętności praktyczne w zakresie programowania i konstruowania robotów. Rozwiną zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabędą umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności społecznej. Zajęcia ukształtują w uczniach poszanowanie sprzętu oraz wdrożą do utrzymania ładu i porządki na stanowisku pracy. Zajęcia z robotyki wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły oraz urozmaicenie i uatrakcyjnienie oferty szkoły.