ΣΠΑΣΕ ΤΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΣ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ!

From Monday, October 18, 2021 12:00 AM
to Friday, October 22, 2021 2:00 PM

27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Open in-person activity

Greek

Καλαμαριά

 

Το δυαδικό σύστημα (binary system) είναι ο τρόπος αναγνώρισης και αναπαράστασης της πληροφορίας από τους Η/Υ. Γράμματα, αριθμοί και σύμβολα, στην πραγματικότητα όλα όσα βλέπουμε στον υπολογιστή αποτελούνται από διαφορετικούς συνδυασμούς 0 & 1. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο ψηφία θα προσπαθήσουμε να κωδικοποιήσουμε μια εικόνα σε ένα πλέγμα. Τα παιδιά ζωγραφίζουν με μαύρο μαρκαδόρο μια εικόνα σε πλέγμα κι έπειτα την κωδικοποιουμε, χρησιμοποιώντας το 1 για κάθε μαύρο τετράγωνο και το 0 για κάθε λευκό. Γράφουμε με αυτό τον τρόπο τον κώδικα της κάθε σειρας.Στη συνέχεια κάνουμε το αντίστροφο,σπάμε τον κώδικα για να εμφανίσουμε την εικόνα.

    Pre-primary education
    Playful coding activities
    GR-ZACHARIA-100

Nearby upcoming activities:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ HTML5- CSS
Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥ HTML5 ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEB-TUTORIAL W3SCHOOLS  ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ -ΙΣΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΜΟ.

Η  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Coding with "I love Maths"
Wed, Dec 1, 2021 12:00 AM

We would like to work during December 2021 and January 2022 with our partners. Our group (pupils of First Grade) will work and code without a computer, with pixel codes, augmented reality and drawing. Our aim for this unplugged activity is to raise and deeply cultivate awareness of codeweek and coding among our students and their peers from another European school. We will use simple activities connecting drawing and coding. We will use 0s and 1s, but also different colours too,  follow the code, try to crack the code and understand what the drawing hides. (Each number is represented with a certain colour.)

We will produce our own codes and send them to our friends, And in the meanwhile we will try to decode their codes. The bases of our work will be codes with our flags and buildings of interest in our city, and also mathematics.

The activity is connected to an Erasmus + project, which we run in our school.

Discover Mythology with wonderful little robots (cw21-X7oDu)
Mon, Nov 1, 2021 12:00 PM

We will learn about the ancient gods, the titans, the muses. Students will learn about the myth of Persephone and what happened to her. Students will travel to Pheidia's workshop.  Little robots will help us learn all the above.

Θα γνωρίσουμε τους Θεούς του Ολύμπου, τους τιτάνες, τις μοίρες και τις ώρες, τις μούσες, θα μάθουμε για την αρπαγή της Περσεφόνης, τι συνέβη σε αυτόν τον μύθο.  θα γνωρίσουν  τον Φειδία και θα ταξιδέψουν στο εργαστήρι του.  Όλους τους μύθους θα τους γνωρίσουμε με τη βοήθεια μικρών ρομπότ.