What is cryptography?

From Monday, October 18, 2021 11:00 AM
to Monday, October 18, 2021 12:00 PM

Srednja škola "17. septembar" Lajkovac

Other

Serbian

Ulica Vuka Karadzica, 14224, Lajkovac, Kolubarski Okrug, Centralna Srbija, SRB

Učenici trećeg razreda, ekonomski tehničari, u okviru svoje učionice kreirane na Khan Academy: https://www.khanacademy.org/, upoznaće se sa pojmom kriptografije. Videće kako su se kroz istoriju rešavali problemi prenosa tajnih poruka, tj. procesima šifrovanja i dešifrovanja poruka uz pomoć ključa.
Nosilac aktivnosti je Milijana Petrović, profesor poslovne informatike.

http://tehnika.edu.rs

    Secondary school Employed adults
    Basic programming concepts Data manipulation and visualisation Visual/Block programming Internet of things and wearable computing Motivation and awareness raising Promoting diversity
    kodiranje kriptografija RS-Petrovic-123 šifrovanje dešifrovanje šifra ključ simetrična kriptografija asimetrična kriptografija

Nearby upcoming activities:

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Robot - what I know?
Sun, Oct 24, 2021 8:00 AM

1st graders will be pass online interactive presentation about robots.