Prikaz pozicionih brojevnih sistema i binarne aritmetike

From Tuesday, October 12, 2021 8:00 PM
to Tuesday, October 12, 2021 9:00 PM

Srednja škola "17. septembar" Lajkovac

Open online activity

Serbian

Ulica Vuka Karadzica, 14224, Lajkovac, Kolubarski Okrug, Centralna Srbija, SRB

Učenici trećeg razreda, elektrotehničari računara, prikazaće pozicione brojne sisteme: dekadni, binarni, oktalni i heksadecimalni, konverziju brojeva iz jednog sistema u drugi, zapis brojeva u memoriji računara, osnovne računaske operacije u pozicionim brojnim sistemima, sa posebnim osvrtom na binarnu aritmetiku. Nosilac aktivnosti je Milijana Petrović, profesor programiranja.

http://tehnika.edu.rs

    Secondary school Employed adults
    Basic programming concepts Data manipulation and visualisation Visual/Block programming Motivation and awareness raising Promoting diversity
    dekadni brojni sistem heksadecimalni brojni sistem oktalni brojni sistem RS-Petrovic-123 binarbi brojni sistem

Nearby upcoming activities:

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Pravljenje algoritma za sabiranje svih brojeva deljih sa 4 od zadatog do zadatog broja
Sun, May 15, 2022 12:00 AM

Planirala sam da sa decom sedmog i šestog razreda pravimo najpre algoritam  za sabiranje svih brojeva delhivih sa 4 od nekog broja koji zada korisnik do nekog drugog broja koji zada korisnik korišćenjem petlja i ostataka pri deljenju

Robot - what I know?
Sun, Oct 24, 2021 8:00 AM

1st graders will be pass online interactive presentation about robots.