KODUJEMY Z MAŁYM MISIEM

From Sunday, October 10, 2021 7:00 AM
to Wednesday, October 5, 2022 7:00 AM

Miejskie Przedszkole nr 72

Open in-person activity

Polish

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 72

„Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.

Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków; omówiona zostanie również metoda peer-learningu.

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Warsztaty z ozobotami
Sun, Oct 9, 2022 7:00 AM

Warsztaty w klasach 1-3 z kodowania i programowania robotów ozobot. Tworzenie trasy z puzzzli, aktywności  matą do kodowania

Greeting cards in Scratch
Wed, Jan 16, 2019 10:00 AM
Pupils will work in small groups and create greeting cards for different events and celebrations in their city or country( Christmas,New Year,Valentine's Day,Carnival Day.... in Scratch.They will use free usable images of the city they come from and design their creative greeting cards.
"Programujemy roboty'
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM
Robotyka oraz programowanie w oparciu o lego Mindstorms.