Programiranje robotkov LegoMindstorms EV3

From Friday, October 22, 2021 5:00 PM
to Friday, October 22, 2021 7:00 PM

Gimnazija Moste

Invite-only online activity

gorazd.kovacic@gmoste.si

Slovenian

Gimnazija Moste Ljubljana, Zaloška cesta 49, 1000, Ljubljana, SVN

Programirali bomo robotke Lego EV3. Spoznali boste osnovne in napredne gradnike programiranja, različne senzorje in uporabo le teh v različnih problemskih situacijah.

Dejavnost se bo odvijala v petek 22.10., in sicer v popoldanskem terminu od 17:00 do 19:00.

Pridi, uživaj in programiraj. 

Dobimo se v multimedijski učilnici 37 (poleg knjižnice). 

Na samo dejavnost se lahko prijavite preko spodnje povezave:

https://www.eventbrite.com/e/184215642947

 

https://www.gimoste.si

    Pre-primary education Primary school Secondary school
    Robotics
    robotika programiranje lego ev3

Nearby upcoming activities:

lSTEAM Critical thinking, Crativity, Collaboration and Communication for problem solving from early childhood
Sun, Sep 1, 2019 12:00 AM

Rdeča nit projekta Majhni STEAMerji je spodbujanje kritičnega razmišljanja, kreativnosti, sodelovanja in ustvarjalnosti od zgodnjega otroštva, pa vse do adolescence. Udeleženci bodo z izobraževalnimi obiski na delovnem mestu krepili razvoj ključnih kompetenc, kot so digitalne kompetence, večjezične kompetence, podjetniško miselnost, sodelovalno učenje, kritično mišljenje in kreativnost. V angleškem prevodu smo si zamislili akronim LSTEAM (Little STEAMers) four C's (foster the development of the four C's: Creativity, Critical Thinking, Collaboration and Communication from early childhood to adolescence). Še posebej pomembno se nam zdi sodelovanje na področju znanosti, tehnologije, inženiringa, umetnosti in matematike (STE(A)M, science, technology, engineering, arts and maths). Po naših izkušnjah je STEM brez A (umetnosti) pust in nezanimiv, sploh pri mladih! Posredno bomo znotraj STE(A)M zasledovali tudi okoljske cilje, tako da bomo obravnavali probleme povezane z ozaveščanjem o okoljskih izzivih in izzivih, povezanih s podnebnimi spremembami.

DIVERSIMILI 2020
Wed, Oct 14, 2020 8:00 AM
Kaleidoscienze introduces students to the use of Scratch 3.0 with video tutorials on how to create an animated postcard. The theme of the postcard is an ecosystem: students should put the suitable living beings in the chosen ecosystem. Each student taking part to the activity receives instructions on how to use Scratch and he's free to explore this Visual Programming Language to create a unique postcard. The activity is aimed to students from 9 to 14 years old. Their postcards are collected in a digital gallery.
Children's book world
Sun, Sep 11, 2022 9:00 AM

Students will do fun and easy coding activities with fairy tales