Zabawy z kodowaniem

From Wednesday, September 7, 2022 8:00 AM
to Thursday, September 15, 2022 8:00 AM

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Rybniku

Open in-person activity

dagagemb@tlen.pl

Polish

Polska

Uczniowie podczas tygodnia kodowania będą brali udział w róznych zabawach online związanych z kodowaniem,jak również kodowaniem na dywanie.

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Programujemy i się integrujemy
Mon, Oct 18, 2021 9:00 AM

Wprowadzenie innowacji , która nie bez powodu rozpocznie się właśnie w październiku pt: „Programujemy i się integrujemy” . Jej głównym założeniem  jest zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności związanych z budową i programowaniem robotów oraz rozwój społeczny uczniów. Zajęcia uwzględniają podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej są jej uzupełnieniem, rozszerzeniem.  Uczniowie korzystając z zestawów: Lego Education WeDo 2.0 , Photon, Ozobot, Scottie go, Merge cube zostaną wprowadzeni w świat nauki i nowoczesnych technologii. Uczniowie po przeprowadzonych zajęciach nabędą wiadomości

i umiejętności praktyczne w zakresie programowania i konstruowania robotów. Rozwiną zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabędą umiejętności logicznego myślenia, pomysłowości, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczniowie udoskonalą swoje umiejętności społecznej. Zajęcia ukształtują w uczniach poszanowanie sprzętu oraz wdrożą do utrzymania ładu i porządki na stanowisku pracy. Zajęcia z robotyki wpłyną na podniesienie jakości pracy szkoły oraz urozmaicenie i uatrakcyjnienie oferty szkoły.

 

kodowanie
Sun, Oct 10, 2021 9:00 AM

Zabawy z matą z dziecmi 5-6 letnimi.

Lego Mindstorms EV3 in STEM education
Mon, Oct 18, 2021 12:00 AM

Uczniowie starszych klas szkoły podstaowej wezmą udział w zajęciach z robotyki, gdzie będą programować roboty Lego Mindstorms EV3.

Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej będą brali udział w zajęciach: "Kodowanie na dywanie"