Програмирай своя игра Лабиринт | Maze Game в новия Scratch 3.0

From Thursday, October 28, 2021 5:00 PM
to Thursday, October 28, 2021 7:00 PM

NCH 'Asen Zlatarov 1940'

Open online activity

Bulgarian

Aleksandrovska 147
8000 Burgas

В това занимание ще запознаем учениците с основните концепции в програмирането, използвайки софтуера за визуално блоково програмиране Scratch. Децата ще получат знания за основните понятия в света на програмирането: програмен код, среда за разработка, алгоритъм и цикъл. По време на събитието “Програмирай своя игра Лабиринт | Maze Game в новия Scratch 3.0“ ще запознаем децата с основите на алгоритмичното мислене, дефинирането на цел и постигането и, как да разделим една голяма задача на по-малки, какво e програмиране и програма, какво е слой /layer/ и как работят слоевете, както и какво е променлива /variable/, как да създаваме променливи и да ги манипулираме. За тези които се справят по-бързо със занятието сме подготвили и бонус задача: Напиши скрипт за движение в 4 посоки в таблет или смартфон /устройство без клавиши/. Така децата ще могат по-лесно да споделят своята игра-лабиринт със свои приятели, родители, познати.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Programming without computers
Fri, Oct 30, 2020 12:00 AM
Programming without computers Kindergarten games, without computers, but with colors, numbers and directions.
SEVGİ HER ENGELİ AŞAR
Thu, Dec 2, 2021 12:00 AM

3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kodlayarak anlıyoruz. Sevgi her engeli aşar.

HAKLARIMIZI KODLUYORUZ
Thu, Dec 9, 2021 1:00 PM

10 Aralık Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi gününde kodlama etkinlikleri ile haklarımızı öğreniyoruz.