Lego s micro:bitom

From Monday, September 27, 2021 3:00 PM
to Monday, October 11, 2021 4:00 PM

eTeacher, o.z.

Open online activity

Slovak

Štefánikova trieda 33/57
94901 Nitra

Na úvod sa žiaci gymnázia online spoja s osobu, ktorá predstaví Lego modely, ukáže ako ich programovať a tiež predstaví sadu senzorov. Žiaci si následne na krúžku krúžku vyskúšajú Lego sady ako rozšírenia k BBC micro:bit. Vďaka spojeniu stavebnice Lego a BBC micro:bit si žiaci budú môcť užiť kreatívnu časť pri tvorbe modelu aj programovaciu časť pri jeho oživovaní. Budú si môcť postaviť napríklad robota a naučiť ho chodiť, alebo dokonca tancovať alebo si postavia autíčko ktoré bude chodiť po čiare, vyhýbať sa prekážkam a rozoznávať farby. Na projektoch budú môcť spolupracovať, aby sa naučili pracovať v tímoch. Programovať budeme v blokovom programovacom jazyku Makecode.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

BBC micro:bit v2 v MicroPythone
Tue, Oct 5, 2021 4:00 PM
V rámci nášho projektu predstavíme skupine žiakov v dvoch online stretnutiach ako sa programujú vylepšenia, ktoré prišli s BBC micro:bit verzie 2. Vďaka integrovanému bzučiaku dokáže micro:bit jednoducho prehrávať zvuky, vďaka mikrofónu dokáže zachytávať intenzitu hluku a vďaka novému, kapacitnému pinu vie, rozpoznávať dotyk na logo. Na poslednom, treťom stretnutí, si žiaci navzájom budú prezentovať vlastné nápady, ako tieto novinky využiť v zaujímavých projektoch. Projekt je určený pre žiakov strednej školy. Budeme programovať v jazyku MicroPython.
Komunita (Community)
Tue, Oct 19, 2021 3:00 PM
Programujeme: Okolie školy S deťmi budeme pracovať v prostredí Scratch. Naprogramujeme projekt, ktorý bude zobrazovať zaujímavé objekty v okolí školy. Zábavnou formou chceme poukázať na zaujímavé miesta miestnej komunity. Popis hry: • Komunita v okolí školy, programujeme mapu interaktívnu mapu • Inšpiráciou sú Google maps a mobilné hry poukazujúce na zaujímavé miesta v okolí, ktoré môže hráč osobne navštíviť ako Pokémon Go alebo Geocaching • Deti budú mať za úlohu s pomocou rodičov nafotiť zaujímavé body v okolí školy (obchody, nemocnice, ihriská, autobusové zástavky...), fotky zozbiera učiteľ alebo nám ich priamo pošlú • Alternatívna možnosť – použijeme fotky z internetu a Google maps Sprievodné aktivity Scratch hry: • Zahráme si predpripravené Scratch programy na rozvoj algoritmického myslenia - problém šachových koňov, vlk ovca kapusta, kanibali a misionári • Projekty budú zverejnené, deti si môžu pozrieť zdrojový kód • Slúžia na inšpiráciu a motiváciu k samostatným projektom BONUS: - Kahoot kvízy - Kahoot príklady
Kódovanie pre planétu
Tue, Oct 5, 2021 3:00 PM
Programujeme: Separuj! The Game S deťmi budeme pracovať v prostredí Scratch. Naprogramujeme hru Separuj! The Game. Hra zábavnou formou predstavuje problematiku separovania odpadu. Popis hry: • Vygenerujeme postavu s náhodným kostýmom odpadu. • Po obrazovke rozmiestnime postavy s motívom rôznych odpadkových kontajnerov (papier, plasty, sklo, zmesový odpad, bioodpad, elektroodpad a kovy). • Cieľom hráča je separovať smeti do kontajnera. • Ak upustí smeti na zem, tak sa mu vrátia do ruky. Dostane pokyn, že odpad musí vyhodiť do správneho kontajnera. • Ak zahodí smeti do nesprávneho kontajnera, stráca víťazné body. • V hre odpočítavame čas, počas ktorého musím hráč nahrať čo najviac bodov správnym separovaním. Pre deti vopred pripravíme hry podľa známych hier ako Food drop, Pokémon Go alebo Pandemic. Tematické zameranie týchto hier zmeníme na environmentálne témy. BONUS: - Kahoot kvízy: Pomocou aplikácie Kahoot budeme riešiť kvízy. Každý žiak sa môže pripojiť pomocou svojho smartfónu alebo počítača. - Interaktívne aktivity Na interakciu so žiakmi využijeme Google dokumenty a virtuálnu tabuľu. Do digitálnej podoby spracujeme klasické úlohy.