Młodzi badacze przyrody

From Friday, October 15, 2021 5:30 PM
to Friday, October 29, 2021 7:30 PM

FUNDACJA PROJEKT EDUKACJA 162

Invite-only online activity

Polish

ulica Powszechna 15, 93-321, Łódź, Łódzkie, POL

Inicjatywa zakłada połączenie mini projektu badawczego z nauką programowania, w myśl idei rozwoju technologicznego dla środowiska, realizowana będzie w ramach grantu Meet and Code 2021. Uczestnicy wejdą w rolę badaczy przyrody najbliższego otoczenia, z wykorzystaniem nowych technologii. Poznają kluczowe etapy procesu badawczego, w nawiązaniu do myślenia komputacyjnego. Będą wykorzystywać aplikacje rozpoznające rośliny, mikroskopy do smartfonów oraz programy do gromadzenia danych. Finałem projektu będą aplikacje w Scratchu, prezentujące wyniki, w konwencji prostej gry. Projekt skierowany jest do uczniów w wieku 10-12 lat. Uczestnikom udostępniony zostanie sprzęt do eksploracji przyrody. Zajęcia odbywać się będą na platformie MS Teams, uzupełniane samodzielną pracą terenową młodych badaczy. Chcemy rozbudzić w dzieciach ciekawość nowinkami z dziedziny IT i uwrażliwić w temacie ochrony środowiska.

http://projektedukacja162.pl/

    Primary school
    Basic programming concepts Data manipulation and visualisation Hardware Motivation and awareness raising
    #meetandcode #SAP4Good #codeEU #fundacjaProjektEdukacja162 #sp162Lodz

Nearby upcoming activities:

Szachy japońskie - z offline do online
Fri, Sep 17, 2021 5:30 PM
Projekt zachęcić ma dzieci do nauki programowania, będzie realizowany w ramach grantu Meet and Code 2021. Chcemy ukazać praktyczny wymiar programowania poprzez przeniesienie tradycyjnej gry planszowej w przestrzeń wirtualną. Pokazać, że gra w szachy oraz programowanie to doskonały trening myślenia. Projekt będzie składał się z dwóch etapów: 1) poznawania zasad gry w szachy japońskie dla dzieci "Złapmy lwa" (uczestnikom zostaną udostępnione do domu zestawy do gry) - 1 spotkanie dwugodzinne; 2) stworzenie aplikacji bazującej na poznanych zasadach gry, z wykorzystaniem wizualnego języka programowania Scratch oraz edytorów map bitowych/wektorów - 3 spotkania godzinne. Warsztaty odbywać się będą na platformie MS Teams.
Uczymy się współpracy
Tue, Sep 13, 2022 9:00 AM

Wspólne zabawy około programistyczne rozwijające logiczne myślenie i kompetencje społeczne. Wprowadzenie podstawowych pojęć programistycznych. Aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania i kolorowych kubeczków.

Krytycznie myślimy
Fri, Oct 15, 2021 9:00 AM

Wspólne zabawy około programistyczne rozwijające logiczne myślenie i kompetencje społeczne. Wprowadzenie podstawowych pojęć programistycznych. Aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania i kolorowych kubeczków.