Μαθαίνω να προγραμματίζω ταξιδεύοντας στον πυθμένα της θάλασσας!

From Monday, April 12, 2021 11:00 AM
to Friday, April 23, 2021 2:30 PM

56ο Γυμνάσιο Αθήνας

Open in-person activity

goa56tk@gmail.com

Greek

Αχαΐας 3, 115 23, Αθήνα

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου (3 τμήματα) θα έρθουν σε επαφή με τον προγραμματισμό μέσω των δραστηριοτήτων του code.org Συγκεκριμένα του "Υδάτινου κόσμου"

http://56gym-athin.att.sch.gr/

    Other (see description)
    Basic programming concepts Visual/Block programming Game design

Nearby upcoming activities:

Smart Classroom

Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

This is an AI learning activity. An AI learning activity is a short activity that encourages the use of AI tools and technologies in the classroom. In this AI activity called Smart Classroom, students will train a machine learning model to recognise the meaning of instructions. They will create a smart assistant in scratch allowing them to control virtual devices. This project aims to introduce students to the basics of Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) by making their own machine learning powered project. This is team project, each team training their own ML Model and working with its own Scratch 3.0 program. All activities can be done remotely. This activity is for Lower Secondary School students (12-15) years old.

Scratch Jr όχι μόνο για παιδιά!

Fri, May 14, 2021 6:00 PM

Ο σκοπός της διαδικτυακής δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι νηπιαγωγοί με τη χρήση του Scratch Jr & Code.org και να γνωρίσουν τρόπους ενσωμάτωσής τους στην καθημερινή πρακτική.

Paleontologist 4 Future(P4F)

Mon, Sep 20, 2021 8:00 AM

Paleontologists' Team (P4F) from the 32nd Primary School of Piraeus and their teacher,Margarita Dakoronia using the scratch junior, create short films that lead other paleontologists to discover fossils. Then they are led to the discovery of the fossil of a dinosaur.These fossils give them messages for the future of Earth.