e-Twinning socializing

From Monday, October 11, 2021 12:00 PM
to Monday, October 11, 2021 1:00 PM

Primary School "Prva vojvodjanska brigada

Open in-person activity

English

Ulica Seljackih buna 51A, 21101, Novi Sad, Juzno-Backi Okrug, Vojvodina, SRB

Online socializing with peers from the e-twinning platform, using google translate.

    Primary school
    Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

Gledamo i učimo srcem i prstima
Sat, Sep 4, 2021 9:00 AM
Ovim događajem želimo da prikažemo integraciju više tehnologija u jedan sistem kojim ćemo pomoći slepoj i slabovidoj deci da što efikasnije nauče osnove matematike. Kroz Zoom aplikacijom ćemo u četri dana od po dva sata dnevno u zvučnom I video formatu objasniti razvoj sistema svake tehnologije posebno. Prvog dana ćemo objasniti funkcionalnosti sistema i razvoj Java aplikacije. Drugog dana ćemo upoznati učenike sa ranije štampanim fizičkim delovima pomoću 3d štampača i snimiti govor za navođenje. Trećeg dana ćemo prikazati razvoj arduino aplikacije i povezati elemenate. Četvrtog dana ćemo prikazati inegraciju svih razvijenih delova u jedan sistem koji ćemo testirati taktilnom metodom kojom učenici opipavanjem geometrijskog tela I zvučnom naredbom zadaju kod za izračunavanje određenih parametara. Ovim ćemo zaokružiti rad celog sistema. U program učestvuju učenici iz 3 škole koja rade sa slabovidom i slepom decom uz pomoć njihovih asistenata i nastavnikak informatike.
Moja AR priča
Thu, Oct 7, 2021 8:30 AM
Učenici će kreirati i koristiti aplikacije za Android u AR-u, imaće priliku da nauče i o lokalnim istorijskim ličnostima i prirodi u svojoj sredini. Naučiće kako se pravi Android aplikacija koja koristi AR (augmentativnu realnost), kao i da umetnu 3D modele značajnih lokacija u svom mestu, mape, spomenike kulture, značajne ličnosti. Radićemo na osnovu unapred snimljenih video materijala (kako bi izbegli terenski rad) kao i iz drugih izvora gde će učenici na mapi pomoću mobinih telefona ili tableta markirati značajne objekete, prirodne lepote i istorijske ličnosti iz svog mesta. Za potrebe programa pripremićemo onlajn kurs u trajanju od 8 sati. Koristićemo Unity game engine (besplatni softver za izradu AR aplikacije) i Vuforia SDK (biblioteka u kojoj se nalaze sve metode i klase za AR). Ukazaćemo učenicima da pomoću AR mogu sami da kreiraju multidisciplinarna iskustva. AR omogućava dostupnost znanja svuda i naglašava važnost učenikovog iskustva. AR aplikacije mogu da poboljšaju način na koji učimo, time što će učiniti učenje zanimljivijim i prijatnijim. U programu će učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola iz 4 mesta.
Programiranje je zabavno sa MicroBit-om
Wed, Oct 6, 2021 8:30 AM
Micro:bit nije samo jedna mala štampana ploča, ona je ustvari mali računar, sa Bluetooth tehnologijom, žiroskopom, senzorima, USB priključkom i napajanjem na dve obične alkalne baterije. Daćemo našim učenicima polaznicima ovog događaja po jedan Microbit ponesu sa sobom kući i na njemu programiraju. Događaj obuhvata osnove Micro:bit mini računara, osnove programiranja, algoritamski način razmišljanja i praktičan rad na projektima: MakeCode okruženje; Mikroelektronske komponente; Pinove na Micro:bit-u; IF naredbe; Petlje i njihovu primenu; Radio komunikaciju. Učenici će uživo pratiti video uputstva koja su pripremili njihovi nastavnici a ceo događaj će pratiti uživo preko Zoom platforme u trajanju od 4 školska časa. Ovim događajem ćemo zainresovati učenike da u svom kučnom okruženju uče i uživaju u učenju kroz praktični rad i na ovaj način još više zavole programiranje. Događaj je namenjen učenicima osnovne škole uzrasta od 11 do 15 godina četiri škole sa po 10 polaznika iz svake škole. Sve osnovne škole imaju komplete Microbitova.