Turing test

From Monday, October 11, 2021 10:00 AM
to Thursday, October 14, 2021 10:00 AM

ELPROS

Invite-only in-person activity

Croatian

Osijek, Osječko-baranjska županija, HRV

Aktivnost za učenike srednje škole: Primjena Turingovog testa za razlikovanje čovjeka od umjetne inteligencije

    Secondary school
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Programer - zanimanje budućnosti
Mon, Oct 11, 2021 7:30 AM

Programiranje - kreativano, dinamično i odgovorno zanimanje.

Radionica - programiranje mBot robota.

Diskusija.

„Researcher”
Mon, Oct 19, 2020 10:00 AM
The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.
Motivate yourself, play, programing
Fri, Oct 15, 2021 12:00 AM

Through play, work, perseverance and motivation of students to reach new goals and solutions in the Scratch program. Develop programming thinking and algorithmic approach in students through play and programming in an interesting way. Design games through data manipulation and visualization.