Διατροφικά παιχνίδια

From Friday, October 16, 2020 10:30 AM
to Friday, October 30, 2020 11:00 AM

1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων

Open in-person activity

gterizaki@gmail.com

Greek

Grigoriou E', 244 00, Gargalianoi, GRC

Με αφορμή την παγκόσμια μέρα διατροφής τα παιδιά καλούνται αφενός να γράψουν την λέξη ΔΙΑΤΡΟΦΗ στέλνοντας το beebot στα σωστά γράμματα. Κατόπιν να τοποθετήσουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο σωστό τους αρχικό γράμμα. Τέλος, μπορούν να φτιάξουν το υγιεινό τους πιάτο επιλέγοντας τις ανάλογες τροφές. Η δραστηριότητα αυτή έγινε στο πλαίσιο δράσεων της ομάδας The codaly team

    Pre-primary education
    Basic programming concepts Robotics Unplugged activities Art and creativity Game design
    beebot Code week Διατροφή nutricion Maria Tsapara

Nearby upcoming activities:

You have a message

Mon, Oct 4, 2021 9:00 AM

The students will work in groups of 4 or 5 students created by a simple game. Part 1: Each group choose a hero from voki and create a message for the other groups. The message could be a very short story (it depends to the kids’ creativity) but it has to involve instructions that will help the other groups reach a picture or a toy which is placed on a chart that is created with tape on the classroom floor. Part 2: The kids listen to their schoolmates’ voki message, follow the instructions moving on the chart and reach the goal (picture/toy) they are asked to. Part3:. If we want we can go one step further and do the activity using beebot . The kids program beebot to move on a smaller chart created either on floor or on a table, according to the instructions of each Voki message. The teacher expains how Voki works,watches the students' groups offering help or quidance when needed. Through that activity, students get to know Voki and use it in a creative way through collaboration with each other. Additionally, they get aquainted with coding in a playful way.

Poetry in Motion

Thu, Sep 23, 2021 8:00 AM

Learning objectives, skills and competencies This project aims to introduce students to the basics of Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) and involve them actively with engaging online activities. By creating their own intelligent video motion step by step, they will become familiar with new technology and acquire a more accurate understanding of the potentials and limitations of Machine Learning. The students will apply critical thinking and problem-solving skills, get acquainted with new technologies and new coding environments, develop positive attitudes, learn how to colllaborate, and value their peers’ opinions

Paleontologist 4 Future(P4F)

Mon, Sep 20, 2021 8:00 AM

Paleontologists' Team (P4F) from the 32nd Primary School of Piraeus and their teacher,Margarita Dakoronia using the scratch junior, create short films that lead other paleontologists to discover fossils. Then they are led to the discovery of the fossil of a dinosaur.These fossils give them messages for the future of Earth.