Δημιουργούμε το πρώτο μας παιχνίδι με Python και micro:bit

From Sunday, November 1, 2020 6:00 PM
to Sunday, November 1, 2020 7:00 PM

Microsoft Learn Student Ambassadors Greece

Open online activity

Greek

Θεσσαλονίκη

Μαθαίνουμε βασικές έννοιες προγραμματισμού δημιουργώντας το παιχνίδι "Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί" με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και την πλακέτα micro:bit. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το event είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmZGU5ZjctZDYzNy00YjhjLWI0MTAtYzgzMmFhZWVhMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22b22898cb-ef8a-4804-8de4-3b6e97d4624a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d Το event γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Hellas και OTEAcademy.

    Elementary school students
    Basic programming concepts
    GR National Coalition

Nearby upcoming activities:

App Inventor Lab στο 1ο ΓεΛ Συκεών

Mon, Oct 5, 2020 8:30 AM

Μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε φτιάχνοντας εφαρμογές-παιχνίδια για συσκευές Android. Οι μαθητές της Α' τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Συκεών Θεσσαλονίκης θα λάβουν μέρος στα εργαστηριακά μαθήματα δημιουργίας εφαρμογών για συσκευές Android. Για την υλοποίηση των εφαρμογών μας θα αξιοποιήσουμε το προγραμματιστικό περιβάλλον MIT App Inventor 2.

Εντολές και διαδρομές

Mon, Nov 9, 2020 9:00 AM

Διαδρομές στο χώρο με το σώμα, στο χαρτί σε λαβύρινθο με αντικείμενο, δημιουργία εντολών με κάρτες. Μόλις επιστρέψουμε στο σχολείο θα δημιουργήσουν εντολές για τη μελισσούλα bee-bot(Θα είχαν ολοκληρωθεί, εάν δεν έκλειναν τα σχολεία λόγω Covid-19).

Coding in space

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

We will program the robotic mouse Colby and/or bee Beebot to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions