Γνωριμία με την Τεχνική Μάθηση

From Sunday, November 1, 2020 4:00 PM
to Sunday, November 1, 2020 5:00 PM

Microsoft Learn Student Ambassadors Greece

Open online activity

Greek

online

Εισαγωγή στις αρχές της Τεχνική Μάθηση. Τι είναι η Τεχνική Μάθηση και πως μπορεί να εφαρμοστεί. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από την Microsoft Hellas και την OTEAcademy Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODEzMmI0ZmMtN2FhNS00YjA0LWIxYjItNjJkY2VlM2RiNTIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22c99d092a-7164-46fc-b14d-4a249473dbd7%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

    Secondary school Higher Education
    Artificial intelligence
    GR National Coalition Microsoft Learn Student Ambassadors

Nearby upcoming activities:

Crack the Code - Σπάσε τον Κώδικα
Mon, Oct 4, 2021 9:00 AM
Τα παιδιά ζωγραφίζουν με μαύρο μαρκαδόρο μια εικόνα σε ένα πλέγμα και στη συνέχεια την κωδικοποιούμε χρησιμοποιώντας κάτι σαν δυαδικό σύστημα, έναν κώδικα δλδ. Για κάθε μαύρο τετράγωνο χρησιμοποιούμε τον αριθμό 1 και για κάθε λευκό, το 0. Έτσι, γράφουμε τον κώδικα κάθε σειράς.
Στη συνέχεια σε ένα άλλο κενό φύλλο, γράφουμε μόνο τον κώδικα και ανεβάζουμε τη δραστηριότητα στο πάντλετ.
Παιχνίδια με τον κώδικα Μορς
Tue, Oct 19, 2021 12:00 AM

Παιχνίδια με τον κώδικα Μορς:

α. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα σήματα που αντιστοιχούν στο αρχικό γράμμα ή όσα μπορούν σε όλο το όνομα τους.

β. Μαντεύουν το αρχικό του φιλου τους.

γ Δημιουργούν έναν γρίφο - μηνυμα προς άλλα παιδιά.

Let's Code a Dance Party
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

Με τη δραστηριότητα Dance Party από το code.org οι μαθητές διασκεδάζουν και μαθαίνουν προγραμματισμό, προγραμματίζοντας τις δικές τους χορευτικές κινήσεις!

Τι λέτε, είστε έτοιμοι για πάρτι?