Najvažniji STEM izumi

From Monday, October 19, 2020 9:00 AM
to Monday, October 19, 2020 10:00 AM

Srednja škola "17. septembar" Lajkovac

Open online activity

Serbian

Ulica Vuka Karadzica, 14224, Lajkovac, Kolubarski Okrug, Centralna Srbija, SRB

Predavanje je za učenike trećeg razreda, ekonomske tehničare. O razvoju STEM-a i o značaju najvažnijih izuma, govoriće profesor Poslovne informatike, Milijana Petrović. Takođe, govoriće i o značaju manifestacije EU Code Week, koju obeležavamo od 2014. godine.

http://tehnika.edu.rs

    High school students Employed adults
    Web development Data manipulation and visualisation Art and creativity Augmented reality Motivation and awareness raising Promoting diversity
    stem pronalasci

Nearby upcoming activities:

Where did Little Red disappear?

Sun, Dec 6, 2020 8:00 AM

One day Little Red Riding Hood set off to visit her Grandmother. However, she never arrived at her house. The last time they saw her was at about 10 a.m. when she was on her way to her Grandma in the Vast Woods. The Wolf was immediately taken to the local police office and was thoroughly interrogated but it is certain that he didn't know anything about the girl's disappearance. What happened to Little Red? How did she disappear? Did somebody kidnap or bewitch her? The best detectives have been working on the case day and night ever since but came up with no result. Little Red vanished into thin air. Or didn’t she indeed? As time went by, strange reports arrived in Fairyland from the men's world. Little children and their parents complained that a girl appeared in stories where she didn’t belong and all sorts of unusual things happened there. It took them a lot of effort and creativity to fix the stories. Participators' task would be to choose a story where Little Red jumps in and creates or solves problems. You only need imagination, creativity and organize a story-problemsolving activity featuring Little Red.

„Researcher”

Mon, Oct 19, 2020 10:00 AM

The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.

Noć muzeja u vrtiću 2021.

Fri, Jan 29, 2021 6:00 PM

Hrvatsko muzejsko društvo organizira manifestaciju Noć muzeja u Hrvatskoj od 2005. godine. Od 2007. Noć muzeja prerasta u nacionalnu manifestaciju. Čuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti koju su usvojile suvremene zemlje (UNESCO je već 1972. godine donio Konvenciju o svjetskoj baštini). Vrijednosti baštine označene su kao polazište i u temeljnim dokumentima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrijednosti proizlaze „ iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj“. Aktivnosti posjete muzeju imaju značajnu ulogu za dijete, a sudjelujući interaktivnim medijem stječu značajno iskustvo "učenje čineći". Virtualna izložba likovno-kreativnh radova u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi u petak 29.siječnja 2021.godine u vremenu od 18,00 do 21,00 sati…