„Researcher”

From Monday, October 19, 2020 10:00 AM
to Tuesday, November 30, 2021 12:00 AM

Tehnička škola, Slavonski Brod

Invite-only online activity

Croatian

Ulica Eugena Kumicica 55, 35000, Slavonski Brod, Brodsko-posavska zupanija, HRV

The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.

https://youtu.be/AJFjKHmhYkk

    Secondary school
    Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

Cvita u nevolji - lutkarska animacija autorske eko priče u stihovima

Mon, Mar 22, 2021 12:00 AM

Uz obilježavanje Dana voda, gostujemo u susjednim razrednim odjelima škole prezentirajući lutkarskom animacijom autorsku eko pričicu u stihovima "Cvita u nevolji".

eTwinning projekt Four colors four seasons

Thu, Oct 1, 2020 8:00 AM

U sklopu projekta s učenicima radimo aktivnosti dekodiranja za svako godišnje doba. Također se bavimo sigurnosti na internetu. Obilježili smo Dan sigurnijeg interneta i donijeli Pravilnik o sigurnosti na internetu koji je objavljen na web stranici škole. U našoj školi održava se i izvannastavna aktivnost robotike, a djeca učestvuju na različitim natjecanjima iz informatike i robotike.

Qr codes in Primary school

Sun, Feb 21, 2021 8:00 AM

Students will use qr codes in teaching subjects from 1st to 4th grade of primary school.