Bee Flags & Hives

From Monday, October 19, 2020 9:30 AM
to Monday, October 19, 2020 11:30 AM

ZŠ s MŠ Imeľ

Open in-person activity

zuzanakrivanek@centrum.sk

Slovak

Zdravotnícka 622/28, 946 52, Imeľ, Komárno, SVK

V tejto aktivite sa deti prostredníctvom hravých aktivít oboznámia s vytváraním prvých algoritmov a programovať program Beebot zábavnou formou. Vytvorením podložky s vlajkami partnerských škôl naprogramujú Beebot tak, aby sa dostala k vlajke svojej krajiny.

    Pre-school children
    Robotics

Nearby upcoming activities:

💃🕺 🎵...Én kódolnék Veled!...🎵 🕺💃​

Mon, Oct 19, 2020 8:30 AM

💃🕺 🎵...Én kódolnék Veled!...🎵 🕺💃​ Ki mondta, hogy a programozók nem tudnak táncolni? A 2020-as programozási hét alkalmából tevékenységeink központjában a tánc és a zene kerül. Robotjaink is táncraperdülnek. Ugyanakkor a microkontrollereknek és maky-makynek köszönhetően diákjainkat is megmozgatjuk. Más iskolával közösen online tevékenységre is sor kerü - a távolléti oktatás tapasztalataiból merítve - online kódolunk, programozunk 3D objektumokat tervezünk. 💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.💃🕺 🎵.

Programujeme bez počítača

Fri, Oct 23, 2020 8:00 AM

Cieľom aktivity je navrhnúť sériu aktivít, ktorá by prezentovala informatické koncepty hravou, bádateľskou formou. Budeme manipulovať s objektami, písať na papier, hľadať v tabuľkách a tvoriť postupy a to všetko online. Cieľovou skupinou sú žiaci 2 stupňa ZŠ. Zúčastnených žiakov pomocou inštrukcií prevedieme cez binárnu sústavu, kódovanie znakov, či šifrovanie ale samozrejme vytvoríme si aj nejaký postup, či program a to všetko bez priamej interakcie s počítačom

Pix-kódolás

Tue, Nov 24, 2020 8:00 AM

Pixelképek készítése, kódfejtés