Ψάχνω για να βρω το παιχνίδι που αγαπώ

From Monday, October 12, 2020 8:30 AM
to Tuesday, October 13, 2020 3:30 PM

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Open in-person activity

Greek

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Σαουνάτσου Γεωργίου, 741 33, Ρέθυμνο

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων τα νήπια έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του προγραμματισμού. Γίνονται ρομπότακια που ψάχνουν πάνω σε ένα κατάλληλο διαμορφωμένο με τετράγωνα μουσαμά τα παιχνίδια τους, εκτελώντας εντολές που τους δίνει το παιδί προγραμματιστής. Τα παιδιά συμφωνούν και αντιστοιχούν συγκεκριμένες εντολές με συγκεκριμένες κινήσεις στο επίπεδο. Π. Χ 1 Χτύπημα στο πόδι ισούται με 1 βήμα μπροστά, 1 χτύπημα στο δεξιό ώμο= με στροφή 90 μοιρών δεξιά κτλ. Συμμετοχή στην δράση code week στο πλαίσιο του έργου e twinning "Let's play every day"

    Pre-primary education
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Sat, Sep 2, 2023 12:00 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

Loop-Art adventures: Artistic unplugged coding for kids
Wed, Oct 11, 2023 9:00 AM
  In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.
Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Wed, Oct 11, 2023 12:00 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

 

Σε αυτό το έργο οι μαθητές θα κατανοήσουν την έννοια των βρόχων στην κωδικοποίηση καθώς δημιουργούν διαφορετικά μοτίβα (σπιράλ τέχνη, ουράνιο τόξο, πέταλα λουλουδιών, κελιά κυψέλης κ.λπ.) σε χαρτί ακολουθώντας βήμα προς βήμα οδηγίες loops. Το έργο θα διαρκέσει 10-12 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει 10 διαφορετικές δραστηριότητες ζωγραφικής. Στόχοι: Εισαγωγή στις έννοιες κωδικοποίησης, ενίσχυση της δημιουργικότητας, ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, βοήθεια των παιδιών να αναγνωρίσουν και να κατανοήσουν πρότυπα, να χτίσουν εμπιστοσύνη, να κεντρίσουν το ενδιαφέρον για δραστηριότητες STEM, να προωθήσουν τις δραστηριότητες του EU CodeWeek.