Ψάχνω για να βρω το παιχνίδι που αγαπώ

From Monday, October 12, 2020 8:30 AM
to Tuesday, October 13, 2020 3:30 PM

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Open in-person activity

Greek

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Σαουνάτσου Γεωργίου, 741 33, Ρέθυμνο

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων τα νήπια έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του προγραμματισμού. Γίνονται ρομπότακια που ψάχνουν πάνω σε ένα κατάλληλο διαμορφωμένο με τετράγωνα μουσαμά τα παιχνίδια τους, εκτελώντας εντολές που τους δίνει το παιδί προγραμματιστής. Τα παιδιά συμφωνούν και αντιστοιχούν συγκεκριμένες εντολές με συγκεκριμένες κινήσεις στο επίπεδο. Π. Χ 1 Χτύπημα στο πόδι ισούται με 1 βήμα μπροστά, 1 χτύπημα στο δεξιό ώμο= με στροφή 90 μοιρών δεξιά κτλ. Συμμετοχή στην δράση code week στο πλαίσιο του έργου e twinning "Let's play every day"

    Pre-primary education
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Διαθεματική ενσωμάτωση δράσεων κώδικα στα Γλωσσικά μαθήματα
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.

Ηλεκτρονικό σκάκι
Fri, Feb 23, 2024 12:00 AM
 

Συνεχίζει η εκμάθηση των φιγούρων και των κινήσεων μετά από το επιδαπέδιο σκάκι στην αυλή του σχολείου στην αίθουσα των υπολογιστών με τις δραστηριότητες του https://lichess.org/

Οι μαθητές θα αποθηκεύσουν τις φιγούρες στο σκάκι και τις κινήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάθε πιόνι χωριστά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον του υπολογιστή του. Θα δοκιμάσουν τις γνώσεις που έμαθαν παίζοντας στο επιδαπέδιο σκάκι της αυλής. 

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".