Ψάχνω για να βρω το παιχνίδι που αγαπώ

From Monday, October 12, 2020 8:30 AM
to Tuesday, October 13, 2020 3:30 PM

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου

Open in-person activity

Greek

13ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου, Σαουνάτσου Γεωργίου, 741 33, Ρέθυμνο

Μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων τα νήπια έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την έννοια του προγραμματισμού. Γίνονται ρομπότακια που ψάχνουν πάνω σε ένα κατάλληλο διαμορφωμένο με τετράγωνα μουσαμά τα παιχνίδια τους, εκτελώντας εντολές που τους δίνει το παιδί προγραμματιστής. Τα παιδιά συμφωνούν και αντιστοιχούν συγκεκριμένες εντολές με συγκεκριμένες κινήσεις στο επίπεδο. Π. Χ 1 Χτύπημα στο πόδι ισούται με 1 βήμα μπροστά, 1 χτύπημα στο δεξιό ώμο= με στροφή 90 μοιρών δεξιά κτλ. Συμμετοχή στην δράση code week στο πλαίσιο του έργου e twinning "Let's play every day"

    Pre-primary education
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"
Mon, Sep 11, 2023 12:00 AM

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time.