Uvod u kvantna računala

From Wednesday, October 14, 2020 6:00 PM
to Wednesday, October 14, 2020 8:00 PM

Hrvatski savez informatičara

Open online activity

English

online

Ovo predavanje pružit će vam drugačiji pogled na računala i rješavanje problema. Naučit ćete vrste i osnovne načine rada kvantnih računala, drugačiji pogled na računala i drugačije načine rješavanja problema. Ovo je područje koje tek dolazi i koje se sve više razvija. Predavanje je namijenjeno svima koji žele upoznati neobičan svijet kvantnih računala, a prvenstveno učenicima viših razreda osnovnih škola i učenicima srednjih škola. Predavač: Dino Šantl

    Elementary school students High school students Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Butterfly effects to maths with STEM

Mon, Oct 19, 2020 12:00 AM

coding of arduino

Noć muzeja u vrtiću 2021.

Fri, Jan 29, 2021 6:00 PM

Hrvatsko muzejsko društvo organizira manifestaciju Noć muzeja u Hrvatskoj od 2005. godine. Od 2007. Noć muzeja prerasta u nacionalnu manifestaciju. Čuvanje nacionalne materijalne i nematerijalne baštine predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti koju su usvojile suvremene zemlje (UNESCO je već 1972. godine donio Konvenciju o svjetskoj baštini). Vrijednosti baštine označene su kao polazište i u temeljnim dokumentima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. U Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje vrijednosti proizlaze „ iz opredijeljenosti hrvatske obrazovne politike za cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj“. Aktivnosti posjete muzeju imaju značajnu ulogu za dijete, a sudjelujući interaktivnim medijem stječu značajno iskustvo "učenje čineći". Virtualna izložba likovno-kreativnh radova u odgojno-obrazovnom radu s djecom rane i predškolske dobi u petak 29.siječnja 2021.godine u vremenu od 18,00 do 21,00 sati…

„Researcher”

Mon, Oct 19, 2020 10:00 AM

The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.