Tydzień kodowania

From Monday, October 12, 2020 12:00 AM
to Friday, October 16, 2020 12:00 AM

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Open in-person activity

Polish

ulica 1 Maja 72, 58-530, Kowary, Powiat Jeleniogórski, Woj. Dolnośląskie, POL

Na zajęciach informatyki uczniowie z klas 1-8 uczą się kodować w dowolnych programach: Baltie, Scratch lub na stronie https://hourofcode.com/pl/learn

http://www.sp3-kowary.pl/

    Elementary school students
    Playful coding activities
    programowanie godzina kodowania Szkoła Podstawowa

Nearby upcoming activities:

Kodowanie na dywanie-kolorowe współdziałanie.

Sat, Oct 10, 2020 9:00 AM

Proste zabawy przygotowujące do nauki programowania i kodowania. Zabawy z chustą animacyjną, matą do kodowania, robotem.

Kto Ty jesteś? - zgadnij proszę.

Thu, Oct 8, 2020 12:00 AM

Ważną rzeczą jest, aby każdy z uczniów umiał się zaprezentować, przedstawić, znać swoje mocne i słabe strony. Zatem za pomocą platformy https://scratch.mit.edu/ uczniowie samodzielnie wykonają aplikację w której wykorzystując możliwości i funkcje w/w narzędzia przedstawią się wpisując litery swoich imion i cech im odpowiadających, np.: P -pracowity, K - kreatywny. W dalszej części uczniowie tworząc animacje opiszą i przedstawią zawód, który w przyszłości chcieliby wykonywać. Działania te pozwolą uczniom w sposób innowacyjny zastanowić się i zainteresować swoją przyszłością, wyborem dalszego kierunku kształcenia. Wykorzystać nowoczesne techniki do prezentowania swoich planów życiowych. Wszystkie prace zostaną on-line zaprezentowane uczestnikom spotkania. Powołana komisja będzie oceniać wykonane prezentacje uczniów i nagrodzi 5 najbardziej efektywnie wykonane (najciekawiej i z pomysłem wykorzystane możliwości aplikacji Scratch). Przewidujemy 3 sesje on- line, w których będziemy wymieniać się doświadczeniami w obsłudze aplikacji scratch oraz 1 sesję on-line jako konkurs i podsumowanie działań w ramach #CodeWeek 2020.

Code Week w "Bliżej Dziecka"

Tue, Oct 20, 2020 8:00 AM

1. KINDLOTEKA - WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA I ROZWIJANIA KOMPETENCJI „STEM” DLA UCZNIÓW Z KLAS II – VIII ( zajęcia pozostają w stałym grafiku zajęć pozalekcyjnych szkoły) 2. UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI KINDLOTEKI SZKOLNEJ – POKAZY MOŻLIWOSCI KORZYSTANIA Z TECHNOLOGII STEM (KINDLE, CZYTNIKI e-book, DYWANIKI I GRY DO KODOWANIA, MAKEY MAKEY). 3. ROBOTYKA -– WARSZATY Z PROGRAMOWANIA ROBOTÓW - MÓJ m-bot – Makeblock . 4. MAKEY-MAKEY – zajęcia z projektowania interaktywnego – „Ja wynalazca i kreator nowych technologii i rozwiązań” 5. ASY Z KODUJACEJ KLASY - KODOWANIE NA DYWANIE dla uczniów z pierwszej klasy - Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, wnioskowania, kształtowanie umiejętności odkodowywania informacji w klasie pierwszej. 6. CODE DANCE – Podsumowanie wydarzeń z Code Weeku – świetlicowe kodowanie ruchów w tańcu.