Minecraft in de klas

From Tuesday, October 20, 2020 5:00 PM
to Tuesday, October 20, 2020 8:00 PM

https://www.kindcentrumrivierenwijk.nl/groep-8

Open online activity

pauline@4pip.nl

Dutch

online

Minecraft in de klas. Hoe doe je dat en wat zijn de ervaringen van de leerlingen. De leerlingen komen zelf ook aan het woord. Jorne Dijkerman en zijn groep 8.https://tinyurl.com/CodeWeekNL9

    Primary school Other (see description)
    Basic programming concepts Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Docentennetwerk Informatica
Wed, Mar 29, 2023 4:00 PM

In de (U-Talent) docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping bijvoorbeeld d.m.v. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek, (vak)didactische inspiratie en de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices tussen VO-docenten onderling en met docenten/onderzoekers uit het HO.

In the (U-Talent) teachers' networks we offer more in-depth knowledge of the subject, for example through lectures by scientists about their research, (professional) didactic inspiration and the opportunity for mutual exchange of knowledge, experiences and best practices between secondary school teachers and with teachers/researchers from higher education.

Basis leren programmeren
Thu, Feb 9, 2023 3:00 PM

Basis leren programmeren

Basis leren programmeren
Thu, Mar 2, 2023 3:00 PM

Basis leren programmeren