Maaklab

From Thursday, October 15, 2020 7:00 PM
to Thursday, October 15, 2020 8:00 PM

Boek Twee Punt Nul

Open online activity

pauline@4pip.nl

Dutch

online

Een Maaklab op je school. Hoe doe je dat en hoe zet je hem betekenis vol in. Deze sprekers laten voorbeelden en tips zien hoe je hiermee aan de slag kan gaan. Erno Mijland, Tessa van Zadelhoff en Lian Gielisse. https://www.boektweepuntnul.nl/handboek-ontdeklab/ https://www.octant.nl/xperio Aanmelden: https://tinyurl.com/CodeWeekNL7

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Docentennetwerk Informatica
Wed, Mar 29, 2023 4:00 PM

In de (U-Talent) docentennetwerken bieden we vakinhoudelijke verdieping bijvoorbeeld d.m.v. lezingen van wetenschappers over hun onderzoek, (vak)didactische inspiratie en de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis, ervaringen en best practices tussen VO-docenten onderling en met docenten/onderzoekers uit het HO.

In the (U-Talent) teachers' networks we offer more in-depth knowledge of the subject, for example through lectures by scientists about their research, (professional) didactic inspiration and the opportunity for mutual exchange of knowledge, experiences and best practices between secondary school teachers and with teachers/researchers from higher education.

Basis leren programmeren
Thu, Feb 9, 2023 3:00 PM

Basis leren programmeren

Basis leren programmeren
Thu, Mar 2, 2023 3:00 PM

Basis leren programmeren