Hackathon na Creative Hill College

From Friday, October 16, 2020 8:00 AM
to Saturday, October 17, 2020 8:00 AM

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o.

Open in-person activity

Filmová 174, 760 01, Kudlov, Zlín, Zlínský kraj, CZE

24hodinová soutěž v programování žáků střední školy Žáci mají na vývoj softwaru na předem určené téma čas 24 hodin. Budou pracovat v týmech vývojářů, grafiků a webdesignerů a výsledné produkty vyhodnotí odborná porota.

http://www.creativehill.cz

    Secondary school
    Software development
    hackathon soutěž vývojsoftwaru

Nearby upcoming activities:

Programko
Sun, Oct 17, 2021 8:00 AM

Žiaci sa zapoja do hry vyžadujúcej spoluprácu bez použitia počítača, v ktorej sa oboznámia s hlavnými zásadami programovania. Oboznámiť sa s koncepciou základného pokynu a súboru pokynov, pochopia, ako sú od seba oddelené rola programátora  a rola robota. Žiaci použijú hracie karty so súborom pokynov a ako hraciu plochu použijú átrium v budove školy kde budú plniť súťažné disciplíny :vykrokovať svoje meno a zdolať prekážkovú dráhu na základe pokynov od spolužiakov.

 

Programujeme,
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

Žáci budou v hodinách informatiky blokově programovat, připravovat se na programování robotů. Využívat budeme lekce code.org a s některými budeme vstupovat do světa Scratch.

Kodowanie-programowanie nam nie straszne
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

Na lekcjach informatyki w klasach IV - VIII uczniowie będą korzystać z kursów udostępnionych na stronie studio.code.org, a wprowadzeniem w zagadnienie programowania w klasach starszych będą filmy Tomasza Rożka udostępnione na YouTubie.