Hackathon na Creative Hill College

From Friday, October 16, 2020 8:00 AM
to Saturday, October 17, 2020 8:00 AM

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o.

Open in-person activity

Filmová 174, 760 01, Kudlov, Zlín, Zlínský kraj, CZE

24hodinová soutěž v programování žáků střední školy Žáci mají na vývoj softwaru na předem určené téma čas 24 hodin. Budou pracovat v týmech vývojářů, grafiků a webdesignerů a výsledné produkty vyhodnotí odborná porota.

http://www.creativehill.cz

    Secondary school
    Software development

Nearby upcoming activities:

Code week ZŠ Lichardova
Mon, Nov 20, 2023 8:00 AM

Pedagógovia informatiky na Základnej škole Lichardova 24, Žilina, získavajú nové znalosti v obalsti blkokového programovania prostredníctvom webinárov a školení. Dané znalosti sa aplikujú do vzdelávacieho procesu. Žiaci na základe nadobudnutých znalostí sa naučia blokovému programovaniu s využitím multimediálneho obsahu.

Microsoft Office als Lern- und Kommunikationsplattform
Fri, Jun 7, 2024 12:00 AM
Jede Schüler*in erhält einen Office-Zugang Aktuelles Unterrichtsgesehen wird über diese Plattform sichtbar. Stundeneinträge finden in allen Gegenständen statt. Aufgaben werden erstellt und abgegeben Arbeitsblätter werden hochgeladen und digital bearbeitet Stundenwiederholungen, Test und einzelne Schularbeiten werden über Forms abgehalten
Einsatz von SMART Boards
Fri, Jun 28, 2024 12:00 AM
SMART Boards ersetzen in allen Klassenräumen die Kreidetafel und ermöglichen so mit ihren vielseitigen Funktionen jederzeit einen zeitgemäßen Unterricht während des ganzen Schuljahres.