Hackathon na Creative Hill College

From Friday, October 16, 2020 8:00 AM
to Saturday, October 17, 2020 8:00 AM

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií s.r.o.

Open in-person activity

Filmová 174, 760 01, Kudlov, Zlín, Zlínský kraj, CZE

24hodinová soutěž v programování žáků střední školy Žáci mají na vývoj softwaru na předem určené téma čas 24 hodin. Budou pracovat v týmech vývojářů, grafiků a webdesignerů a výsledné produkty vyhodnotí odborná porota.

http://www.creativehill.cz

    High school students
    Software development
    hackathon soutěž vývojsoftwaru

Nearby upcoming activities:

Tvorba programů a příkazů pro robota Lego EV3 Mindstorms

Wed, Oct 28, 2020 3:00 PM

Akce bude probíhat jednak formou online semináře, kdy přihlášení účastníci dostanou přihlašovací údaje do virtuální třídy (ve které bychom i nadále v průběhu roku, chtěli s dětmi dále pracovat). Po přihlášení budou účastníci seznámeni s online třídou, s možnostmi práce v tomto prostředí, dále se seznámí s robotem lego EV3 Mindstorms a s jeho základy programování. Půjde o vytváření programů, např průjezd bludištěm, a poté kontrola provedení formou online sledování na kameře. Kladení si vyšších a vyšších cílů pro jejich programování. Dle věku a pokročilosti přihlášených účastníků, proběhne výuka ve dvou až třech výukových skupinách. Akce poběží v průběhu měsíce září a říjen. Bude zahájena a ukončena online vstupy. Skupiny budou pracovat v průběhu formou nejen online vstupů, ale také formou vypracovávání zadaných úkolů a další komunikace ve virtuálních skupinách. Akce vyvrcholí na závěrečném online ukončení a přehlídce vytvořených programů. Toto ukončení bude uvedeno jako datum celé akce. Účastníci by se měli naučit pracovat a komunikovat v prostředí virtuálních skupin, naučit se ovládat prostředí, kamery pro online přenos. Dále se seznámí se základy pro tvorbu kódů -zadávání úkolů

Učíme sa online

Tue, Oct 13, 2020 4:00 PM

Zatvorenie škôl ovplyvnilo priebeh vyučovania. Počas pandémie začali učitelia hľadať iné spôsoby výučby programovania. V rámci online workshopu by sme chceli vytvárať s mladšími deťmi projekty v prostredí Scratch. Starší študenti sa budú môcť zúčastniť úvodného interaktívneho online kurzu programovania v Pythone. Zámerom Združenia rodičov je podporiť vyučovanie informatiky a programovania zakúpením žiackych licencií eUčebníc (online) na vyučovanie informatiky a programovania. Výhodou ich používania je, že aj po prípadnom prechode na dištančné vzdelávanie ich deti môžu naďalej využívať na štúdium, precvičovanie učiva a odovzdávanie úloh učiteľovi.

Umíme programovat?

Mon, Oct 12, 2020 8:00 AM

Základem našich každoročních komunitních programátorských akcí je vzájemné učení. Starší studenti učí mladší spolužáky, studenti gymnázia pořádají akce pro žáky základní školy. Zvládneme to online? Lektoři z řad studentů i učitelů budou prostřednictvím nástroje umimeprogramovat.cz a online kanálů (Classroom, Meet, Facebook) dávat programátorské výzvy ostatním. Akce bude rozdělena na více dnů s pravidelnými kontrolními živými vstupy. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH AKCE: Plánování bude probíhat již od začátku školního roku s účastníky semináře z programování a nedávnými absolventy. Vybereme vhodné úkoly v prostředí umimeprogramovat.cz, případně code.org apod. K celé akci využijeme bohaté zkušenosti nabyté během distančního vzdělávání. Prostřednictvím Google Classroom zadáme první úkol, k vyhodnocení a zadání dalších výzev bude využit Google Meet. Účastnit se mohou všichni studenti školy, nejvíce předpokládáme zapojení prvních a druhých ročníků. V rámci spolupráce mezi školami se budou moci přidat také děti z kroužku programování. Ve spolupráci hodláme pokračovat a akci v dalších letech zopakovat.