Στο διάστημα με κώδικα... Coding in Space

From Sunday, October 11, 2020 8:30 AM
to Friday, October 16, 2020 4:00 PM

32o Nηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Open online activity

linakinigo@gmail.com

Φιλημόνος, 543 51, Θεσσαλονίκη

Οδηγούμε το ρομποτικό ποντικάκι Colby σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες.

    Pre-school children
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Coding in space

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

We will program the robotic mouse Colby and/or bee Beebot to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions

Batterfly

Sun, Oct 11, 2020 9:00 AM

Кодирање преку игри

Школа по Web Development на Радостин Чолаков

Wed, Oct 7, 2020 11:30 AM

Школа по уеб програмиране и ефективна организация на софтуерни проекти, с ментор Радостин Чолаков - признаван за един от най-големите таланти в програмирането на България от множество медии, и доказал се на множество състезания. Школата се организира от МГ "Акад. Кирил Попов" и е част от национална програма за подготовка на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади.