Στο διάστημα με κώδικα... Coding in Space

From Sunday, October 11, 2020 8:30 AM
to Friday, October 16, 2020 4:00 PM

32o Nηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης

Open online activity

linakinigo@gmail.com

Φιλημόνος, 543 51, Θεσσαλονίκη

Οδηγούμε το ρομποτικό ποντικάκι Colby σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες.

    Pre-school children
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Στο διάστημα με κώδικα... Coding in Space

Mon, Oct 12, 2020 8:30 AM

Οδηγούμε το ρομποτικό ποντικάκι Colby σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες.

Computational thinking and problem solving

Thu, Oct 15, 2020 12:00 AM

The main objectives are to familiarize students with computational thinking and assist them in developing mathematic reasoning.

Και εγώ μπορώ!

Mon, Oct 14, 2019 8:00 AM

Μικροί μαθητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού παίζοντας μέσω του code.org