Собирање двоцифрени и троцифрени броеви

From Monday, October 5, 2020 12:00 AM
to Tuesday, October 6, 2020 12:00 AM

ООУ Драга Стојановска

Open online activity

Sopishte, Skopski, MKD

igra so kocki

    Elementary school students
    Data manipulation and visualisation

Nearby upcoming activities:

Вредните пчелки собираат мед

Tue, Oct 13, 2020 10:00 AM

На одредено место ги криеме кошниците мед. Со помош на насоки пчелките треба да се пронајдат. Учениците работат во тимови. Тимот кој прв ќе ги пронајде сите кошници мед ќе биде награден. Активностите ќе се спроведат во Неделата на кодирање.

Робот Виктор

Mon, Oct 12, 2020 7:30 AM

Кодирањето се смета за забавна и едукативна активност. Јa зголемува самодовербата кај учениците и им овозможува да бидат креативни, да соработуваат и да се дружат.И оваа година ја продолжуваме оваа успешна приказна низ забавни активности кои се релативно лесни за извршување. Почни од моливот и следи ги дадените насоки да го запознаеш робот Виктор.

Secret alphabet

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

Students create a secret alphabet according to the Macedonian alphabet, create 31 characters for 31 letters. Then apply the alphabet to write short words.