Kodujemy wszyscy razem

From Thursday, September 10, 2020 12:00 AM
to Thursday, September 24, 2020 12:00 AM

Młodzieżowy Dom Kultury

Open online activity

mmaja31@wp.pl

Gdynia, Woj. Pomorskie, POL

Programowanie dla dzieci, gry i zabawy- kartka, komputer

    Elementary school students
    Robotics

Nearby upcoming activities:

I Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (online)

Sat, Sep 26, 2020 9:00 AM

Wydarzenie ma na celu promowanie studentów i doktorantów prowadzących swoje badania naukowe oraz studentów, którzy chcieli po raz pierwszy uczestniczyć na konferencji naukowej, prezentując wiadomości popularnonaukowe. I PSSCh (online) ma na celu integracje środowiska młodych naukowców oraz podkreślenie roli chemii, ochrony środowiska, ekologii w dzisiejszych czasach. Udział w sympozjum jest całkowicie bezpłatny i odbywa się z wykorzystaniem plaformy Microsoft Teams. Prelegenci biorący udział w konferencji będą mogli przedstawić prezentacje lub poster oraz wziąć udział dyskusji. TERMINY: rejestracja: 08.08-05.09.2020 Przesyłanie abstraktów: 12.09.2020 przesyłanie Prezentacji i Posterów: 22.09.2020 Konferencja: 26.09.2020 godzina 09.00 Adres do wysyłki plików: pssch2020@gmail.com

Obchody CodeWeek 2020

Sun, Oct 11, 2020 9:00 AM

Aktywne obchody CodeWeek 2020, wśród uczniów klasy II i III edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia aktywizujące uczniów, prowadzone na platformie online.

Z robotyką za pan brat!

Sun, Oct 4, 2020 8:00 AM

Organizacja cyklu warsztatów robotyki w szkole podstawowej w Drewnicy dla naszych uczniów i Rodziców.