Kubeczkowe kodowanie

From Sunday, October 11, 2020 7:30 AM
to Thursday, October 15, 2020 10:00 AM

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pamiątkowie

Invite-only online activity

ulica Szkolna 13, 64-514, Pamiątkowo, Szamotuły, Powiat Szamotulski, Woj. Wielkopolskie, POL

Planuję wykorzystać małe maty do kodowania i pobawić się z młodszymi klasami. Wykorzystam też robotykę Lego

    Pre-school children Elementary school students
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Kolorowe kodowanie

Mon, Oct 19, 2020 8:00 AM

W ramach tygodnia kodowania uczniowie będą analizowali jak powstają obrazy cyfrowe. Punktem wyjścia będzie zapoznanie z pojęciem piksela. Przewidziane aktywności: 1. Zagadki w postaci quizu online (quiz Quizizz) - zgadywanie co kryje się pod obrazkami, które zostały poddane pikselizacji. 2. Kodowanie i odkodowywanie online obrazków wg określonego kodu - także z wykorzystaniem kodów w postaci działań matematycznych (będziemy korzystać ze strony digipuzzle.net). 3. Odkodowywanie obrazków za pomocą otrzymanego od nauczyciela kodu (praca w chmurze, nauczyciel udostępnia plik do edycji z pustymi tabelami - uczniowie muszą zakolorować plansze, możliwa praca w grupach). 4. Samodzielne tworzenie obrazka obraz pisanie jego kodu poprzez generator dyktand graficznych online - uczniowie przesyłają swoje prace do nauczyciela a także nominują do wykonania zadania dwóch uczniów z klasy (czuwamy nad tym aby żaden uczeń nie został pominięty w nominacjach). Po inicjatywie zamieszczenie prac w wirtualnej galerii. 5. System RGB (celem jest wyjaśnienie co to jest na przykładach) - odczytywanie kodu koloru na podstawie wczytanego obrazu - tworzenie wspólnej listy kodów (praca w chmurze) i odwrotnie odczytywanie koloru na podstawie otrzymanego kodu (będziemy korzystali z zestawień kodów kolorów online oraz aplikacji online do wyodrębniania kodu kolorów wczytanego zdjęcia).

CodeWeek w ZSP6

Sun, Oct 18, 2020 8:00 AM

Po raz kolejny wszystkie lekcje informatyki w tygodniu CodeWeek poświęcone będą kodowaniu.

Kodujemy szyfrując

Mon, Oct 12, 2020 8:00 AM

Poznamy szyfry podstawieniowe i przestawieniowe, m.in. szyfr Cezara, czekoladka, ułamkowy, MOTYLE CUDAKI. Stworzymy również własne szyfry i zakodujemy wiadomości dla kolegów i koleżanek z klasy. A może nawet i dla innych nauczycieli.