Програмиране в среда Arduino

From Wednesday, December 18, 2019 2:00 PM
to Wednesday, December 18, 2019 6:00 PM

ПМГ "Проф. Йордан Захариев"

Open in-person activity

byordanova@yahoo.com

Ulitsa Georgi Paspalev, 2502, Kyustendil, BGR

Обучение за учители - програмиране в среда Arduino. Ардуино представляват микроконтролерни развойни платки с отворен код, базирани на принципа „лесен за използване“ хардуер и софтуер. Те взаимодействат с външното им обкръжение чрез различни сензори, бутони, електромотори, светодиоди и други, което позволява на разработчиците на програми да създават широк набор от приложения. Голямо предимство на Ардуино е, че конекторите им са стандартни (като например USB), което позволява лесно свързване с други устройства и системи.

http://www.pmgkn.com

    Employed adults
    Basic programming concepts
    BG-Yordanova-123

Nearby upcoming activities:

Откривање зборови преку кодови

Mon, Oct 5, 2020 8:30 AM

Учениците преку дадени кодови ќе откриваат букви и ќе формираат зборови.

Приятели на Micro:bit

Mon, Oct 19, 2020 2:00 PM

От няколко години СГСАГ „Христо Ботев“ участва в Европейската седмица на програмирането. Основната цел на събитията са да се стимулира интереса на учениците към програмирането, да ги запознае с възможности и да покаже реалното им приложение в професията им. В гимназията ще се проведе виртуално събития „Приятели на Micro:bit“. Ученици от 9. клас участници в клуб „Дигитални науки“ ще запознаят ученици от 8. клас с Micro:bit във виртуална среща в Teams. В реално време аудиторията ще разгледа micro:bit от гледна точка на хардуер и ще се запознае с възможностите на блоковото програмиране. Първоначално ще се представи средата за програмиране, която е достъпна до всеки участник на адрес: https://makecode.microbit.org/. Всеки ученик от 9. клас ще представи любим проект от времето на обучението си през изминалата учебна година – крачкомер, термометър, компас, светулка и други. В края на събитието всеки участник ще може във виртуална среда да експериментира и да наблюдава на симулатора резултата от написания код на собствения си компютър.

Прототипиране на обекти и 3D принтиране

Wed, Oct 21, 2020 12:00 PM

СГСАГ „Христо Ботев“ има за цел да стимулира интереса на учениците към програмирането и се стреми да ги запознае с възможности за реалното им приложение в професията им. Събитие насочено към ученици от 9. и 10. клас профил „Строителство и архитектура“. Това събитие ще бъде във формат дискусия и демонстрация на 3D прототипиране и 3D принтиране. Дискусията ще се води от арх. Делчо Делчев. Целта е да се представи моделиране и прототипиране на различни обекти, които съвместно с Micro:bit се допълват и придобиват смисъл на реални обекти. Събитията, които се провеждат в гимназията са взаимно свързани и импонират с идеята за изграждане на СТЕМ център в гимназията, където ще се утвърди нов модел за учене и преподаване. Дигиталните технологии и облачните среди ще позволят “учене навсякъде и по всяко време”. Акцент на проекта е опазването на архитектурното наследство. Проектиране и управление на роботизирани системи, 3D принтиране, лазерно рязане, макетиране и изграждане на различни конструкции. Реализирането на тези три събития ще постави и началото на интегрирана учебна среда, която поощрява ученето чрез опит и преподаване с помощта на дигитални технологии.