Αλγοριθμική με ErgoBots

From Monday, October 14, 2019 12:00 AM
to Monday, October 21, 2019 12:00 AM

Γενικό Λύκειο Αλικιανού

Other

mail@alikianos-lykeio.eu

Αλικιανός, GRC

Υλοποίηση απλού αλγορίθμου με χρήση των εκπαιδευτικών ρομποτικών συστημάτων ErgoBots, και σύντομη παρουσίασή τους

http://www.alikianos-lykeio.eu

    Secondary school
    Robotics Playful coding activities
    ergoBots Alikianos Αλικιανός Αλγοριθμική

Nearby upcoming activities:

Get started with Scratch
Tue, Oct 1, 2019 12:00 AM
Everyone* is welcome to participate to my ILS with name Programming with Scratch for getting started with coding in Scratch 3.0. Scratch was developed by MIT and is the most used programming software in the world. This ILS introduces students to the online environment of Scratch. The target age group is 8-12 years old (still anyone can join) and the estimated duration is one class hour. Try this here https://www.golabz.eu/ils/programming-with-scratch *speaking English
Ψηφιακές ιστορίες στο Scratch!
Tue, Oct 12, 2021 10:00 AM

Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείο Αστυπάλαιας "γράφουν" μια ιστορία χρησιμοποιώντας το scratch. Τα παιδιά θα χωριστούν σε τέσσερις ομάδες και θα κληθούν να επιλέξουν χαρακτήρες, φόντο, να προσθέσουν διαλόγους, κινήσεις και ήχους για να αφηγηθούν μια ιστορία για τη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τα οφέλη της στο πειβάλλον. 

Πριν γράψουμε όμως τις δικές μας ιστορίες θα εξασκηθούμε με τις δυνατότητες που μας δίνει το Scratch από την Ενότητα "Δημιούργησε μια ιστορία ", θα μιλήσουμε για την κυκλική οικονομία και έπειτα θ΄αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη.

You have a message
Mon, Oct 4, 2021 9:00 AM
The students will work in groups of 4 or 5 students created by a simple game. Part 1: Each group choose a hero from voki and create a message for the other groups. The message could be a very short story (it depends to the kids’ creativity) but it has to involve instructions that will help the other groups reach a picture or a toy which is placed on a chart that is created with tape on the classroom floor. Part 2: The kids listen to their schoolmates’ voki message, follow the instructions moving on the chart and reach the goal (picture/toy) they are asked to. Part3:. If we want we can go one step further and do the activity using beebot . The kids program beebot to move on a smaller chart created either on floor or on a table, according to the instructions of each Voki message. The teacher expains how Voki works,watches the students' groups offering help or quidance when needed. Through that activity, students get to know Voki and use it in a creative way through collaboration with each other. Additionally, they get aquainted with coding in a playful way.