Swift Coding Club

From Tuesday, October 1, 2019 8:00 AM
to Thursday, December 19, 2019 10:00 AM

Szkoła Podstawowa nr 19

Invite-only in-person activity

Szkoła Podstawowa nr 19, ulica E.Hoene 6, 80-041 Gdańsk Orunia

Kodowanie na tabletach w klasach III z wykorzystaniem aplikacji Tynker, Playgrounds

    Elementary school students
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Programowanie Scratch i C++ oraz HTML

Sun, Oct 11, 2020 8:00 AM

Nauka programowania w różnych środowiskach, pogłębianie wiedzy, ciekawostki. Rozważania na temat dokąd zmierza postęp technologiczny.

Zaprogramuj zdrowie z Uczymy dzieci programować i Joanną Kozłowską

Sun, Oct 4, 2020 9:00 AM

wspólne tworzenie kodu przy pomocy symboli graficznych. Zabawy rozwijające logiczne myślenie

Kodowanie Scratch, C++, HTML

Mon, Oct 12, 2020 8:00 AM

Nauka programowania w różnych językach, rozwijanie umiejętności programowania, rozmowa o nowych technologiach.