Ευρωπαΐκή Εβδομάδα Προγραμματισμού στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

From Monday, October 7, 2019 12:00 AM
to Sunday, October 20, 2019 12:00 AM

4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου

Open online activity

Παπαδάκη Ελένης, 211 00, Ναύπλιο, GRC

Δραστηριότητες από τα προτεινόμενα προγράμματα της εβδομάδας προγραμματισμού για τις τάξεις Γ-ΣΤ Για την Γ και Δ τάξη "Οπτικός προγραμματισμός – Εισαγωγή στη Scratch" Για την Ε τάξη "Δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών με Scratch" Για την ΣΤ τάξη "Ανάπτυξη εφαρμογών με το App Inventor"

    Primary school
    Mobile app development Playful coding activities Visual/Block programming Game design

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"
Mon, Sep 11, 2023 12:00 AM

Ο προγραμματισμός στο περιβάλλον "ΓΛΩΣΣΑ"

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time.