Programowanie - nauka i zabawa!

From Monday, October 7, 2019 8:00 AM
to Friday, October 11, 2019 3:00 PM

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu

Open online activity

soswkolobrzeg@hot.pl

Brzozowa, Kołobrzeg, Poland

Przeprowadzenie zajęć w dniach 7-11.10.2019 z podstaw programowania w klasach w Szkole Podstawowej Specjalnej (II etap edukacyjny) i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (III etap edukacyjny) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu. Cele zajęć: 1) poznanie przykładów praktycznego zastosowania programowania (gry, robotyka, przemysł), 2) poznanie podstaw języka programowania, 2) rozwiązywanie zadań z na kartach pracy, 3) kodowanie online przykładowych gier (https://code.org/minecraft)

http://www.soswokruszek.pl

    Other (see description)
    Playful coding activities
    Minecraft sosw okruszek szkoła specjalna podstawowa przysposabiająca Kołobrzeg

Nearby upcoming activities:

Kółko z programowania
Sun, Sep 12, 2021 7:30 AM

Prowadzenie kolka inforamatycznego z programowania dotyczącego programowania w ScratchJr oraz składnia robotów jimu oraz kształtowanie umiejętności tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML  

Kodowanie na dywanie
Sun, Sep 5, 2021 1:00 PM

Kodowanie na dywanie. Zabawy z Ozobotami, gry planszowe, zabawy na macie.

Zajęcia organizowane będą od września 2021 do maja 2022 w każdy poniedziałek od godziny 13.00. 

Kodowanie- Programowanie
Wed, Sep 22, 2021 2:00 PM

Prowadzenie zadań programowych, kodowanie działania rozwijające logiczne myślenie.