Programowanie - nauka i zabawa!

From Monday, October 7, 2019 8:00 AM
to Friday, October 11, 2019 3:00 PM

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu

Open online activity

soswkolobrzeg@hot.pl

Brzozowa, Kołobrzeg, Poland

Przeprowadzenie zajęć w dniach 7-11.10.2019 z podstaw programowania w klasach w Szkole Podstawowej Specjalnej (II etap edukacyjny) i Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (III etap edukacyjny) w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu. Cele zajęć: 1) poznanie przykładów praktycznego zastosowania programowania (gry, robotyka, przemysł), 2) poznanie podstaw języka programowania, 2) rozwiązywanie zadań z na kartach pracy, 3) kodowanie online przykładowych gier (https://code.org/minecraft)

http://www.soswokruszek.pl

    Other (see description)
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Gra - chaos
Sun, Jun 2, 2024 9:00 AM

Gra planszowo-terenowa z elementami kodowania i escape room.

Uczniowie podzieleni na drużyny maja za zadanie jak najszybciej dotrzeć do mety poruszając pionkiem zgodnie z ilocią wyrzuconych oczek na kostce i rozwiązywać wyznaczone przez plansze zadania.

Koło komputerowe - robotyka
Fri, Sep 1, 2023 12:00 AM

Koło komputerowe - robotyka i programowanie.

Programowanie w Pythonie
Mon, Nov 13, 2023 12:00 AM

Programowanie w Pythonie, od 15:10 do czerwca.

Dodatkowe spotkania dla uczniów klas 1 i chętnych. 

Podstawy programowania, tworzenia aplikacji: konsolowych, obiektowych, wizualno-obiektowych. Tworzenie programów instalacyjnych.