Programming is easy!

From Monday, October 7, 2019 10:00 AM
to Thursday, September 10, 2020 1:00 PM

OU"Sv. Ivan Rilski"

Open in-person activity

galina.maratilova@abv.bg

Haskovo, Bulgaria

We will do the Code Combat - programming the games levels.

    Elementary school students
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

UZUNKÖPRÜ MEM KODLUYOR

Sat, Oct 5, 2019 10:00 AM

Uzunköprü İlçe Milli Eğitim bünyesinde çalışan öğretmenler sınıflarında Kodlama eğitimine girişi anlatıyor.

KODLAYA KODLAYA BÜYÜYORUM

Sun, Oct 11, 2020 12:30 PM

Etkinlik öğrenciler için kodlama ile tanışma etkinliği olacak. Öğrenciler Cody Roby kartlarını kullanarak bir etkinlik gerçekleştirecekler. Bunun için sınıfta yere bir dama tahtası şekli çizilecek. Öğrenciler iki gruba ayrılacak. her grupta iki kişi bulunacak. Bunlardan biri kodlayıcı olarak adımları planlayacak, diğeri ise her seferinde bir kart almak koşulu ile kartları dizecek. Her grubun hedefi yavru kediyi ağaçtan kurtarmak olacak. Yavru kediyi ağaçtan en önce kurtaran grup 1 puan alacak. Tüm gruplar yarışana kadar etkinlik devam edecek.

KODLAMAYA İLK ADIM

Sat, Oct 10, 2020 9:00 AM

Öğrencileri kodlama etkinlikleri ile tanıştırmak.21.yüzyılın temel bilgi ve araştırma yetenekleri kazandırmak.