Programming is easy!

From Monday, October 7, 2019 10:00 AM
to Thursday, September 10, 2020 1:00 PM

OU"Sv. Ivan Rilski"

Open in-person activity

galina.maratilova@abv.bg

Haskovo, Bulgaria

We will do the Code Combat - programming the games levels.

    Elementary school students
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Работилница "Дигитален свят"

Fri, Oct 16, 2020 12:00 AM

В работилница „Дигитален свят“ учениците се учат на блоково програмиране. Заниманията са един път седмично, като програмата е разделена на следните модули: 1. Визуално програмиране със Scratch 2. Визуално програмиране с Code Org 3. Визуално програмиране с Micro:bit 4. Дигитална грамотност. (Измерване на знания - игра Kahoot) 5. Създаване на дигитална книга или постер 6. Разработка на проекти

Школа по Web Development на Радостин Чолаков

Wed, Oct 7, 2020 11:30 AM

Школа по уеб програмиране и ефективна организация на софтуерни проекти, с ментор Радостин Чолаков - признаван за един от най-големите таланти в програмирането на България от множество медии, и доказал се на множество състезания. Школата се организира от МГ "Акад. Кирил Попов" и е част от национална програма за подготовка на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади.

Моите първи стъпки в програмирането

Fri, Oct 23, 2020 2:30 PM

Запознаване с основите на програмирането с помощта на Роби и Коди.