Εβδομάδα Κώδικα στο Νηπιαγωγείο

From Saturday, October 5, 2019 10:00 AM
to Saturday, October 5, 2019 2:00 PM

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ/LTEE

Invite-only in-person activity

Aegean University, Rhodes, Greece

Ενημέρωση και προετοιμασία εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Ταχύρυθμο, εργαστηριακό σεμινάριο για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά 4-6 ετών, τα οφέλη του προγραμματισμού και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης του στο Νηπιαγωγείο και την ψυχαγωγία των παιδιών.

http://ltee.aegean.gr

    Other (see description)
    Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity
    kindergarten ECW Codeweek 2019 LTEE UNIVERSITY OF THE AEGEAN RHODES

Nearby upcoming activities:

İBRAHİM GÜL ANAOKULU 5 YAS E ŞUBESİ AİLELERİYLE KODLUYOR

Fri, Oct 30, 2020 7:00 AM

İBRAHİM Gül anaokulu 5 yaş e şubesi aileleri olarak bilgisayarsız ve bilgisayarlı kodlama çalışmaları yapiyoruz

İBRAHİM GÜL ANAOKULU 5 YAŞ E ŞUBESİ AİLELERİYLE KODLUYOR

Fri, Oct 30, 2020 3:30 PM

İBRAHİM GÜL ANAOKULU 5 YAŞ E ŞUBESİ AİLELERİ OLARAK BİLGİSAYARSIZ VE BİLGİSAYARLI KODLAMA ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

MENTAL CODES

Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

We will organize the mental codes.Unplugged and plugged coding activities,augmented reality