Εβδομάδα Κώδικα στο Νηπιαγωγείο

From Saturday, October 5, 2019 10:00 AM
to Saturday, October 5, 2019 2:00 PM

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ/LTEE

Invite-only in-person activity

Aegean University, Rhodes, Greece

Ενημέρωση και προετοιμασία εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Ταχύρυθμο, εργαστηριακό σεμινάριο για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά 4-6 ετών, τα οφέλη του προγραμματισμού και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης του στο Νηπιαγωγείο και την ψυχαγωγία των παιδιών.

http://ltee.aegean.gr

    Other (see description)
    Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity
    kindergarten ECW Codeweek 2019 LTEE UNIVERSITY OF THE AEGEAN RHODES

Nearby upcoming activities:

(L.I.F.E.) OWL ALERT!! Can you help?
Mon, Oct 11, 2021 12:00 PM

The activity is integrated in a European Etwinning project named L.I.F.E. Little Inventors save Forest Ecosystems. The main goal of the activity based on the Codyroby concept is to introduce our students to programming and to patterns of thinking that enable them to combine creativity and strategic decision-making in order to make the right choices for the conservation of forests.

An owl robot moves through the grid in order to reach the forest. It passes through stations related to the dangers threatening the forests which it must remove in order for the forest to remain safe. When the robot owl reaches each cause it will say: e.g. CAUTION dry grass is burned. Risk of fire. And then the tab will be removed so that the owl robot reaches safely in the healthy forest that will be its destination.

KodlaTurunç
Sun, Oct 3, 2021 9:00 AM

KodlaTurunç etkinliği ile öğrencilerimiz Scratch blok kodlama yardımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştireceklerdir.

Let's Code AllTogether
Sat, Oct 9, 2021 10:00 AM

In order to make coding interesting and fun, let's plan coding games with tools suitable for all ages and groups during the coding week. Code for all age groups with all vehicles.

All events will be shared on the padlet page. (https://padlet.com/demetmert/jo0trn7vwzk8)