Εβδομάδα Κώδικα στο Νηπιαγωγείο

From Saturday, October 5, 2019 10:00 AM
to Saturday, October 5, 2019 2:00 PM

Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ΤΕΠΑΕΣ/LTEE

Invite-only in-person activity

Aegean University, Rhodes, Greece

Ενημέρωση και προετοιμασία εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για την συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. Ταχύρυθμο, εργαστηριακό σεμινάριο για τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού που είναι αναπτυξιακά κατάλληλα για παιδιά 4-6 ετών, τα οφέλη του προγραμματισμού και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης του στο Νηπιαγωγείο και την ψυχαγωγία των παιδιών.

http://ltee.aegean.gr

    Other (see description)
    Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity
    kindergarten ECW Codeweek 2019 LTEE UNIVERSITY OF THE AEGEAN RHODES

Nearby upcoming activities:

Ortaca Final Okulları Geleceğin Dünyasına Hazırlanıyor.

Wed, Sep 26, 2018 12:00 AM

Kodlama ve Robotik çalışmaları ile öğrencilerimiz problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim becerileri, grupla takım olarak çalışma, kendi ürününü tasarlama ve üretme gibi becerileri kazanırlar.

geziyORDU

Tue, Sep 24, 2019 4:30 PM

The event is about using web 2,0 tools such as Padlet , mindmeister , learningapps etc.

MENTEŞEOĞLU ŞEHİT ORÇUN MUNYAS İLKOKULU 4/D SINIFI KODLUYOR

Sun, Sep 29, 2019 9:00 AM

Öğrencilerimle önce bilgisayarsız kodlama etkinliklerini yaparak kodlamanın mantığını kavramalarını sağlayacağım. Daha sonra bilgisayar ile etkinliklere başlayacağım.