The difference between coding and programming Разлики помеѓу кодирање и програмирање

From Monday, October 7, 2019 8:00 AM
to Monday, October 7, 2019 9:00 AM

Dimitar Miladinov

Open online activity

aidafizika@yahoo.com

Boulevard Kocho Racin, Skopje, Macedonia

На почеток ќе ги разјасниме сличностите и разликите помеѓу кодирање и програмирање. КОДИРАЊЕ КОДИРАЊЕ значи создавање кодови од еден на друг јазик. КОДИРАЊЕ е примарна метода за олеснување комуникација помеѓу луѓе и машини. КОДИРАЊЕ е дел од постапката на компјутерско програмирање при што се врши превод на машински читлив јазик. КОДИРАЊЕ ги распределува линиите од кодот без да се грижи за деталите. КОДЕРИ се помалку стручни програмери. ПРОГРАМИРАЊЕ ПРОГРАМИРАЊЕ значи овозможување на машина да користи одредени упаства. ПРОГРАМИРАЊЕ е формално пишување на код но на многу повисоко ниво. ПРОГРАМИРАЊЕ се состои од составување, поправање грешки, тестирање и инплементација. ПРОГРАМИРАЊЕ е забележување и анализирање решенија за проблемите кои се уште не се случиле. ПРОГРАМИРАЊЕ е логичност во решавањето на сложени проблеми. Од 14 – 18 октомври планираме да работиме: А) Да програмираме со апликацијата Scratch Апликацијата Scratch е еден од првите програмски јазици направени за возраст од 8 до 16 години, а денес се наоѓа на интернет и е достапен до секого. Учениците ќе користат визуелен програмски јазик направен од тули ќои ќе ги влечат по работен простор за да ги оживеат ликовите. Интернет изобилува со многу прирачници за инструктори и за ученици па не мора да си искусен за да почнеш програмирање со апликацијата Scratch. Јас ќе учам со учениците. Б) Ако успееме да дојдеме до „Микро: бит“ уреди за кодирање, ќе се обидеме да ги совладаме основните вештини за кодирање и програмирање. Велат дека најзначајната работа во користењето на micro:bit е дека учениците учат како да се размислува чекор по чекор и како да ги распоредат командите во последователни чекори. ИЛИ Ц) Ќе излеземе надвор од училницата и ќе кодираме без компјутер.

    Elementary school students
    Basic programming concepts
    Code AidaFizika MNE_zbornicaCG cw19-cGF1p

Nearby upcoming activities:

Batterfly

Sun, Oct 11, 2020 9:00 AM

Кодирање преку игри

Code Week 2020 in our school.

Tue, Sep 29, 2020 8:00 AM

Development of various activities in the school for the introduction of Coding and Code Week. Event objectives: * To know some key elements of coding. * Learn to integrate coding into our classrooms. * Can coding be learned without a computer and what are the advantages of this type of activity? * Learn about Code Week.

Dita Europiane e Gjuheve

Fri, Sep 25, 2020 11:00 AM

Aktiviteti do te zhvillohet online me pjesemarres mesues dhe nxenes nga shkolla te ndryshme te Europes.