Programowanie jest fajne!

From Monday, October 7, 2019 11:00 AM
to Tuesday, October 15, 2019 12:00 AM

SP 33 Katowice

Other

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Katowice, Poland

1. Spotkanie uczniów klas 1-3 , na którym dzieci obejrzały scenkę "Uczę się programowania" i obejrzały filmy instruktażowe o kodowaniu w środowisku Scrach i Baltie, spotkanie zakończył "Taniec robotów" 2. Warsztaty dla klas 1-3 zapoznające uczniów z kodowaniem w środowisku Baltie 3 i Scratch - aplikacjami uczącymi programowania. 3. Warsztaty w programowaniu robotów - Ozobotów. 4. Warsztaty kodowania na dywanie. Meeting of students from classes 1-3, where the children watched the "I am learning programming" scene and watched instructional videos about coding in the Scrach and Baltie environment, the meeting ended with "Robot Dance" 1. Workshops for classes 1-3 familiarizing students with coding in the Baltie environment 3 and Scratch - programming learning applications. 2. Workshops in programming robots - Ozobots. 3. Coding workshops on the carpet.

http://www.sp33.katowice.pl/

    Primary school
    Data manipulation and visualisation Robotics Visual/Block programming
    Robot kodowanie programowanie aplikacja

Nearby upcoming activities:

KODUJEMY Z MAŁYM MISIEM
Sun, Oct 10, 2021 7:00 AM

„Kodujemy razem z Małym Misiem” to moduł składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.

Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków; omówiona zostanie również metoda peer-learningu.

Warsztaty z ozobotami
Sun, Oct 9, 2022 7:00 AM

Warsztaty w klasach 1-3 z kodowania i programowania robotów ozobot. Tworzenie trasy z puzzzli, aktywności  matą do kodowania

"Programujemy roboty'
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM
Robotyka oraz programowanie w oparciu o lego Mindstorms.