Programowanie jest fajne!

From Monday, October 7, 2019 11:00 AM
to Tuesday, October 15, 2019 12:00 AM

SP 33 Katowice

Other

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Katowice, Poland

1. Spotkanie uczniów klas 1-3 , na którym dzieci obejrzały scenkę "Uczę się programowania" i obejrzały filmy instruktażowe o kodowaniu w środowisku Scrach i Baltie, spotkanie zakończył "Taniec robotów" 2. Warsztaty dla klas 1-3 zapoznające uczniów z kodowaniem w środowisku Baltie 3 i Scratch - aplikacjami uczącymi programowania. 3. Warsztaty w programowaniu robotów - Ozobotów. 4. Warsztaty kodowania na dywanie. Meeting of students from classes 1-3, where the children watched the "I am learning programming" scene and watched instructional videos about coding in the Scrach and Baltie environment, the meeting ended with "Robot Dance" 1. Workshops for classes 1-3 familiarizing students with coding in the Baltie environment 3 and Scratch - programming learning applications. 2. Workshops in programming robots - Ozobots. 3. Coding workshops on the carpet.

http://www.sp33.katowice.pl/

    Elementary school students
    Data manipulation and visualisation Robotics Visual/Block programming
    Robot kodowanie programowanie aplikacja

Nearby upcoming activities:

MDK KODUJE

Sun, Sep 20, 2020 12:00 PM

W ramach kodowania podsumujemy znajomość wychowanków z zakresu kodowania. Nasze działanie zakończymy tradycyjnie konkursem, który jest kontynuacją działania koduj z kl@są.

Zakodowani - wprowadzenie do nauki programowania

Sun, Oct 4, 2020 10:00 AM

Zajęcia i zabawy w różnych grupach wiekowych wprowadzające w świat kodowania.

Zajęcia z robotyki, programowanie Ozobotów

Fri, Oct 2, 2020 12:00 AM

8 zajęć z robotyki dla 2 grup dzieci ze szkoły podstawowej. Planowany temat - programowanie za pomocą kolorowych kodów sterowaniem Ozobotów.